Családi pótlék gyakori kérdések

Az egyes adókedvezmények összege közvetlenül a fizetendő adóból (Lohnsteuer) kerül levonásra (teljes összegben érvényesülnek), ellentétben az elszámolt kiadásokkal, melyek az adóalapot csökkentik, így tényleges hatásuk az éves jövedelem mértékének függvénye.

Osztrák adózás, a 10 legfontosabb dolog

1. Kötelező-e Ausztriába Adóbevallást beadni?

Ausztriában a munkavállalóknak csak bizonyos esetekben kötelező adóbevallást (Arbeitnehmerveranlagung) benyújtaniuk. Sok esetben viszont érdemes az Önkéntes adóbevallást választani, ugyanis a munkaadó által év közben igénybe nem vett juttatásokat (adókedvezmények, utazási támogatások…) a munkavállaló ebben a formában igényelheti!

Mit jelent a korlátozott és a korlátlan adókötelezettség?

Ki minősül korlátlanul adókötelesnek Ausztriában?
Mindenki, aki Ausztriában állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezik (állampolgárságtól függetlenül)!

Adózás – Rendkívüli terhek (Aussergewöhnliche Belastungen)

Azokat a kiadásokat és ráfordításokat, melyek rendkívüliek és kényszerből keletkeznek, továbbá rontják a munkavállaló gazdasági teljesítőképességét „rendkívüli kiadások” formájában érvényesíthetők vagy önrész figyelembe vételével vagy önrész figyelembe vétele nélkül.

Azokban az esetekben ahol önrészt is figyelembe vesznek, ez az önrész jövedelemtől függően 6% és 12% között van és csak az ezt meghaladó összeg csökkenti az adóalapot.

Adózás – Különkiadások (Sonderausgaben)

Különkiadások (Sonderausgaben)

A szintén adóalap csökkentő hatású különkiadásoknál alapvetően különbséget teszünk a korlátozott mértékű és a korlátlan mértékű leírhatóságot tekintve.

Adózás – Kettős háztartásvezetés és hazautazás családhoz

Ha a munkavállaló lakóhely és munkahelye közötti távolság nem teszi lehetővé a napi ingázást ( min. 120 km) lehetőség van egyrészt a kettős háztartásvezetés ráfordításainak leírására abban az esetben, ha a munkahely közelében lévő, bejelentett lakcímmel kapcsolatban költségek merülnek fel.

Így havi szinten leírható a lakbér és üzemköltség címén, illetve berendezési költség címén is szállodai költségek átlagos összegéig € 2.200-ot.

Adózás – A jövedelem megszerzésére és megtartására fordított kiadások (Werbungkosten)

A munkavállaló jövedelem megszerzésére és megtartására fordított kiadásai, olyan ráfordítások és kiadások, melyek a munkavégzésből következnek. Ezek tehát közvetlenül összefüggenek a nem-önálló tevékenységgel.

A jövedelem megszerzésére és megtartására fordított kiadásokat hitelesen igazolni kell bizonylatokkal (számlákkal, nyugtákkal, útnyilvántartással), ha ezt az Adóhivatal külön kéri.

Adózás – Adókedvezmények – Absetzbeträge

Automatikusan (vagy a munkáltató által) figyelembe vehető adókedvezmények?

  • munkavállalói adókedvezmény (€ 54/év)
  • utazási költségekhez kapcsolódó adókedvezmény (€ 291/év)
  • nyugdíjasok adókedvezménye: (€ 400-ig évente, 2011-től € 764-ig évente)

Munkavállalói adókedvezmény

Összege: € 54 évente.
A munkavállalói adókedvezményt a munkáltató automatikusan figyelembe veszi. Határon túl dolgozó személyek adóbevalláskor a munkavállalói adókedvezmény helyett igényelhetik a határon túl dolgozó személyek adókedvezményét, melynek összege megfelel az előzőnek. Amennyiben fennáll az igény munkavállalói adókedvezményre, csekély jövedelem esetén negatív adóként € 110 összegig kifizethető, 2008-ban és 2009-ben a negatív adó a határon túl dolgozó személyek számára évente akár € 240-ra is rúghat.