Osztrák autópálya, sebességkorlátozás, section control

Az útszakaszra vonatkozó sebességellenőrzés az automata forgalom-felügyeleti eljárások speciális módja.

Az útszakaszra vonatkozó sebességellenőrzés („section control”, vagy „section speed control”) előnye, hogy a sebességmérés, s ezáltal a jogkövető magatartás kikényszerítése nem egy helyszínen, hanem hosszabb útszakaszon valósul meg, ezáltal az európai tapasztalatok szerint ez a módszer a járművezetői magatartás formálásának hatékony eszköze.

Napjaink gyakorlata azt mutatja, hogy általában 1,5-3 km hosszúságú útszakaszokon végeznek section control ellenőrzéseket, bár arra is van példa, hogy ezt az ellenőrzési formát akár 10 km-nél hosszabb útszakaszra is kiterjeszthetik.

A section control rendszerek az esetek döntő többségében állandó telepítésűek, melyeket egy adott fix helyre szerelik fel, esetenként azonban mobil, azaz hordozható rendszerekkel is találkozhatunk (ilyen ideiglenes helyszínek lehetnek például a felújítás alatt álló gyorsforgalmi útszakaszok). Section control keretében átlagsebesség mérésére van lehetőség.

A mérési útszakasz elején és végén egy-egy ellenőrző pontot alakítanak ki. Az ellenőrzés kezdő és végpontján egyaránt megtörténik a jármű azonosítása (hatósági jelzés és méret alapján), majd a két mérés között eltelt idő, valamint a megtett távolság ismeretében egy speciális szoftver kiszámítja a jármű átlagsebességét.

Amennyiben a jármű átlagsebessége meghaladja az adott útszakaszon érvényes megengedett legnagyobb sebességet, abban az esetben automatikusan eljárás veszi kezdetét, s a képanyagok a főbb adatokkal együtt a feldolgozó központba kerülnek továbbításra.

Section control esetében a kamerákat többnyire az úttest fölött helyezik el (alagutakra, hidakra, vagy speciális műtárgyakra szerelve), forgalmi sávonként egy-egy készüléket. A rendszer működésére nincs zavaró hatással, ha a párhuzamos közlekedésre alkalmas úton az adott jármű a mérési útszakaszon egy, vagy több alkalommal sávot vált. A section control alkalmazható önállóan, de része lehet automata integrált közúti ellenőrző állomásoknak is.

Tekintettel arra, hogy a section control keretében az ellenőrzés nem egy ponton, hanem hosszabb útszakaszon valósul meg, ezért a rendszer társadalmi elfogadottsága magasabb a fix kamerákhoz képest.

Útszakaszra vonatkozó automata sebességellenőrzéseket számos európai országban végeznek. Ezen a területen Hollandia és Ausztria bizonyult úttörőnek, de section control rendszerek működnek többek között az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban és Csehországban.

Hollandiában az első kísérleteket az 1990-es évek közepétől hajtották végre, s a telepítésre néhány évvel később került sor. A section control nem csak közlekedésbiztonsági, hanem környezetvédelmi célokat is szolgál, több autópályán a korábbi 100 km/h helyetti 80 km/h sebességkorlátozást támogatja. A flamand nyelven „Trajectcontrole” rendszer első értékelését 2002 májusában végezték el, s az alábbi eredmények születtek:

  • az áthaladó járművek átlagos haladási sebessége a korábbi 100 km/h-ról 80 km/h-ra csökkent (tehergépjárműveknél 90 km/h-ról 80 km/h-ra), azaz a szándék megvalósult!
  • a gyorshajtások gyakorlatilag megszűntek! Mindössze a járművek 0,5 %-a lépte túl az engedélyezett sebességet.
  • a balesetek száma 47 %-kal csökkent az érintett útszakaszon!

Ausztriában szintén az ezredforduló elején valósult meg az első section control rendszer, a pozsonyi autópálya Bécsből kivezető szakaszán, a „Kaisermühlentunnel” alagútban.

Az 1,3 km hosszú alagútban mindkét irányban, 2×2 forgalmi sávban mérik a járművek átlagsebességét, ahol napi átlagban mintegy 60 000 gépjármű halad át. A gyorshajtó járművekről hátulról készül fényképfelvétel, így a rendszer a megengedett sebességet túllépő motorkerékpárosokkal szemben is hatékony. A gyorshajtó járművek tulajdonosai (üzemben tartói) a bírság megfizetésére felszólító nyomtatványt a teljesen automatizált rendszer révén 48 órán belül kapják meg.

A „Section control” tökéletesen alkalmas hosszabb útszakaszok forgalmának felügyeletére is. Az eddig Európában alkalmazott leghosszabb szakaszos sebességellenőrző rendszert a Linz és Salzburg közötti, felújítás alatt álló autópályára telepítették. A 13 km hosszúságú szakasz felügyeletét egy mobil, azaz ideiglenesen telepített section control rendszer látta elé. Az út felújításának befejezését követően a sebességellenőrző rendszer szétszerelhető és más építkezéseknél ismételten alkalmazható.

Olaszországban a 2 854 km hosszúságú autópálya-hálózat csaknem egyharmadán (31 %-án) mérik az elhaladó járművek átlagsebességét. A „Tutor” megnevezésű rendszer egyes elemei a nap 24 órájában, minden időjárási körülmények mellett üzemelnek. Az olasz technikai megoldás az aszfaltburkolatba épített indukciós hurkokból, valamint a kapcsolódó kamerarendszerből áll. Az egyes ellenőrző helyek hálózati kapcsolatban állnak egymással.

Az alkalmazás kezdete óta az olasz autópályák közlekedésbiztonsága jelentősen javult. A felügyelt útszakaszokon 2005 óta 25%-kal csökkent a járművek átlagos haladási sebessége, továbbá 72%-kal a halálos áldozatok és 37%-kal a közlekedési szabályszegések száma. A kedvező adatokra tekintettel nem csoda, hogy az átlagsebesség-mérést megvalósító Safety Tutor projektet az olaszok nagy sikerként könyvelik el.

Forras: http://goo.gl/Frtc8S

[catlist]