Osztrák adózás, a 10 legfontosabb dolog

1. Kötelező-e Ausztriába Adóbevallást beadni?

Ausztriában a munkavállalóknak csak bizonyos esetekben kötelező adóbevallást (Arbeitnehmerveranlagung) benyújtaniuk. Sok esetben viszont érdemes az Önkéntes adóbevallást választani, ugyanis a munkaadó által év közben igénybe nem vett juttatásokat (adókedvezmények, utazási támogatások…) a munkavállaló ebben a formában igényelheti!

Mely esetekben köteles a munkavállaló adóbevallást benyújtani?

 • Ha az adott naptári évben (akár csak rövid ideig is) két vagy több helyről származik adóköteles jövedelme!
 • Ha a jövedelmének együttes összege több, mint 11.000€uró.
 • Ha az adott adóévben: táppénzt kapott,
 • Kötelező társadalombiztosítási járulékokat fizettek vissza,
 • A BUAK részéről bizonyos jellegű kifizetések történtek;
 • Ha a munkaadó a havi bérelszámolásnál figyelembe vette az egyedül keresőknek (Alleinverdienerabsetzbetrag) vagy egyedül nevelőknek járó adókedvezményt, azonban az erre jogosító feltételek nem álltak fenn.
 • Ha a munkaadója a havi bérelszámolásnál figyelembe vette az ingázó
  átalányt (Pendlerpauschale), azonban az erre jogosító feltételek nem álltak fenn vagy megszűntek;
 • Ha az adóhivatal jövedelemadó-bevallást küld, azt minden esetben ki kell tölteni és beküldeni;
 • Ha a munkaviszonyból származó jövedelmén túl más jövedelme is van, melynek összege az adott adóévben több, mint 11.000€uró.

Ez esetekben kötelező adóbevallást kell benyújtani a következő év április 30-ig.

2. Papíron benyújtott bevallás kizárólag az eredeti, hivatalos nyomtatványon!

Az adóbevallás benyújtására papíron kizárólag a Finanzamt eredeti nyomtatványán lehet megtenni! (a nyomtatvány letöltésére és a kinyomtatott bevallás beküldésére már nincs mód). Ennek oka a nyomtatványok elektronikus vonalkód beolvasásának bevezetése, amely gyorsabb, pontosabb feldolgozást tesz lehetővé.

3. A munkavállalói önkéntes adóbevallás 1 fő nyomtatványból és 2 mellékletből áll!

l1 : Főnyomtatvány: munkavállalói adóbevallás

l1i : Melléklet. A következő esetekben kell csatolni:

 • az önálló tevékenységnek nem minősülő munkavégzésből származó és adóelőleg-levonással nem érintett jövedelmek bevallására.
 • meghatározott, határon átnyúló kritériumok teljesülése esetén szükséges kiegészítő adatok megadására.
 • Korlátlan adókötelezettség iránti kérelem benyújtására
  (Ha Ausztriában dolgozik, azonban nincs egész évben állandó lakcíme Ausztriában, ezt a nyomtatványt csatolnia kell a NAV által kiállított E9-es jövedelemigazolással együtt!)

l1k : Melléklet: a következő esetekben kell csatolni:

 • -a gyermekek után járó adómentes összeg (Kinderfreibetrag),
 • -a tartásdíj adókedvezménye (Unterhaltsabsetzbetrag) és a gyermekekhez kapcsolódó rendkívüli terhek miatti adókedvezmény igénybevételéhez, illetve a munkaadó által a gyermekneveléshez adott hozzájárulás utólagos elszámolásához.

4. SZEMÉLYES (KORLÁTOZOTT ÉS KORLÁTLAN) ADÓKÖTELEZETTSÉG

Ki minősül korlátlanul adókötelesnek Ausztriában?

Mindenki, aki Ausztriában állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezik (állampolgárságtól függetlenül)!

Ki minősül korlátozottan adókötelesnek Ausztriában?

Azon személyek, akiknek Ausztriából jövedelmük van, de nem rendelkeznek Ausztriában sem állandó, sem ideiglenes lakóhellyel. Hat hónap Ausztriai tartózkodás után visszamenőleg életbe lép a korlátlan adókötelezettség (az adott évre vonatkozóan).[sc:infousztria ]

Miben nyilvánul meg a korlátozottan adóköteles státusz?

Az Ausztriában szerzett jövedelem adózásánál eltérő szabályok vonatkoznak a korlátozottan és a korlátlanul adóköteles személyekre:
A korlátozottan adóköteles személyek nem tudják igénybe venni többek között az egyedül keresőknek és a gyermeküket egyedül nevelőknek járó adókedvez- ményt, a gyermektartási adókedvezményt és a rendkívüli terheket.

A legjelentősebb különbség azonban az, hogy korlátozottan adóköteles személyeknél az adóalapból levonandó adómentes sáv alacsonyabb. Technikailag ez úgy valósul meg, hogy adóbevallás (Arbeitnehmerveranlagung? ) benyújtásakor az adóalaphoz 9.000 €urót hozzászámítanak, és eszerint kerül az adóösszeg megállapításra (§ 102 abs. 3 Estg 1988). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azadóbevallás benyújtása után a kapott határozatban esetleg nem adóvisszatérítés szerepel, hanem akár több száz €urós befizetendő adóhátralék keletkezik. (Erre nagyon sokan nem figyelnek, és sokszor utólag fordulnak irodánkhoz a helyzet orvoslásáért, sajnos már későn!)

Erre azért kerül sor, mert az adómentes jövedelemsávot alapvetően annak az államnak kell figyelembe vennie, amelyben az adóalany lakhelye van (jelen esetben Magyarország). Így az Ausztriában érvényes 11.000 €urós adómentes sáv helyett a korlátozottan adókötelesek jövedelme csak 2.000 euróig adómentes.

A 9.000 euró hozzászámítása és az ebből adódó adótöbblet megfizetése elkerülhető a megfelelő nyomtatványok kitöltésével, és a korlátlan adókötelezettség alá való átjelentkezéssel!

5. Hogyan jelentkezhetek át korlátlan adókötelezettség alá?

(Option zur unbeschränkten steuerpflicht)

Az átjelentkezés feltétele: az Eu (vagy Egt) tagországainak állampolgárai, akiknek bár nincs lakhelyük Ausztriában, de az adott évben megszerzett jövedelmük legalább 90 százaléka Ausztriából származik (tehát külföldön szerzett jövedelmük nem több, mint 10 százaléka az összes jövedelmüknek vagy nem több, mint 11.000 €uró) átjelentkezhetnek korlátlan adókötelezettség alá!

Az átjelentkezés módja: Pontosan kitöltött kérelem benyújtása a megfelelő illetőségű Finanzamthoz, hogy korlátlanul adóköteles személyként kezeljenek az l1i melléklet pontos kitöltésével és csatolásával.

FONTOS: A kérelem mellett az adóbevalláshoz csatolni kell az illetékes adóhatóság (Magyar NAV) jövedelemigazolását (E9-es nyomtatvány) a külföldön szerzett jövedelmekről. Ezt irodánk is beszerzi igény esetén.

6. Hol és hogyan kell beszereznem az E9 jövedelemigazolást Magyarországon?

Az E9-es jövedelemigazolás megtalálható minden Finanzamt kirendeltségen, valamint irodánkban. A nyomtatvány első oldalán a megfelelő rovatokat ki kell tölteni, és az illetékes NAV-nál leigazoltatni.

Az E9-es jövedelemigazolást az adóhatóság csak akkor tudja kiadni, ha az adott adóévről jövedelemadó (SZJA) bevallás lett benyújtva Magyarországon! Amennyiben Magyarországon nem keletkezett jövedelem, ezt akkor is be kell adni! Ezt hívják „0”-ás bevallásnak! Sokan ettől félnek a legjobban, azonban jó hír, hogy már irodánk ezt a terhet is leveszi az ügyfeleink válláról…ami azt jelenti, hogy a NAV-nál is eljárunk, beszerezzük az E9-es nyomtatványt, sőt, ha szükség van rá, a Magyar „0”-ás adóbevallást is elkészítjük ügyfeleinknek.

7. Kell-e Magyarországon adót fizetnem az Ausztriai munkabérből származó jövedelmem után?

Magyarország és Ausztria között létezik egy egyezmény a kettős adóztatás elkerüléséről, így ennek értelmében az Ausztriában adózott jövedelem mentesül Magyarországon az adófizetés alól!

Ha csak Ausztriából származik jövedelme, Magyarországon nem szerzett jövedelmet: Magyarországon nem kell adót fizetnie, ellenben a „0”-ás adóbevallást az előző pontra hivatkozva célszerű időben beadni a NAV-hoz!

Kell-e Ausztriában adót fizetnem a Magyarországon szerzett jövedelmem után?
Ausztriában a korlátlan adókötelezettség ellenére is csak az Ausztriában szerzett jövedelmeket adóztatják meg.

8. ADÓVISSZATÉRÍTÉS (Önkéntes adóbevallás)

Az Ausztriában dolgozó Magyar munkavállalóknak lehetősége van arra, hogy az év közben a Munkaadó által figyelembe NEM vett adókedvezményeket, utazási költségtérítéseket, juttatásokat a munkavállaló önként kérvényezze, akkor is, ha az nem volna kötelező: ezzel kérvényezi azt, hogy az adóhivatal (Finanzamt) az adott adóévre újból számolja ki az adó összegét, figyelembe véve a kedvezményeket. Ennek során a munkavállaló az Adóbevallási nyomtatványon (l1) feltüntethet olyan elszámolható költségeket, amelyek adott esetben csökkenthetik az adóalapot, így adó-visszatérítésre kerülhet sor. (Ez esetben a gyakorlat szerint ügyfeleinknek pár száztól több ezer Euró visszatérítésre is adódik lehetősége)

9. Ingázó átalány (Pendlerpauschale)

Kis és nagy ingázói átalány

Azon munkavállalók esetében, akik a munkába járáshoz tömegközlekedési eszközt tudnak igénybe venni (és ez a körülmények figyelembevételével el is várható), az alacsonyabb összegű kis ingázó átalányt számolhatják el.

Akiknél a tömegközlekedési eszköz használata nem elvárható (illetve egyáltalán nem lehetséges) a nagy ingázói átalányt számolhatják el.

A tömegközlekedési eszköz használata alapvetően nem elvárható, ha az útvonal több, mint felén nem jár tömegközlekedési eszköz, vagy ha túl sok időt vesz igénybe (2-20 km esetén több mint 1,5 óra; 20-40 km esetén több mint 2 óra, 40 km felett több mint 2,5 óra).

1. Kis ingázó átalány igénybevételének feltételei (max évente 3.672€uró)

 • A munkahely és a lakóhely közötti utat az adott hónapban rendszeresen
  megteszi.
 • A munkahely és a lakóhely közötti távolság több, mint 20 km, – Tömegközlekedési eszköz használata lehetséges és elvárható.

2. Nagy ingázó átalány igénybevételének feltételei: (max évente 3.672€uró)

 • A munkahely és a lakóhely közötti utat az adott hónapban legalább 11 napon megteszi,
 • A munkahely és a lakóhely közötti távolság több, mint 2 km,
 • A bérfizetési időszakban tömegközlekedési eszköz használata alapvetően nem elvárható.

Az ingázói általány összege adóalap csökkentő tényező!

Utólag az ingázó átalány az L1 munkavállalói adóbevalláson érvényesíthető visszamenőleg 5 évre.

10. Mi a teendő hibásan benyújtott bevallás esetén?

Alapvetően törekedni kell a német nyelvű nyomtatványok hibátlan és pontos kitöltésére! Ha ez nem minden esetben sikerül, a Finanzamt értesítést küld a hiánypótlásra! A bevallás feldolgozása után a Finanzamt küld Önnek erről egy határozatot (Steuerbescheid).

A határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetőség írásban vagy személyesen észrevételt tenni, a bevallást javítani, vagy a bevallást visszavonni (ez utóbbi lehetőség csak akkor áll fenn, ha önkéntes adóbevallásról van szó).

Minden esetben figyelmesen olvassa át a határozatot: ellenőrizze, hogy az összegek és a figyelembe vett adókedvezmények helyesek-e, illetve fontos, hogy a végösszeg:

 • Nulla (az előzetesen megállapított adó nem változik),
 • Adóvisszatérítés (Gutschrift) vagy
 • Fizetési kötelezettség (Nachforderung, Nachzahlung) keletkezett.

10+1. Mely esetekben érdemes önkéntes munkavállalói adóbevallást benyújtani: mikor számíthat a munkavállaló rendszerint jóváírásra, vagyis adó-visszatérítésre?

 • Ha Ön egyedül kereső vagy gyermekeit egyedül nevelő.
 • Ha igénybe veheti a több gyermek után járó pótlékot (mehrkindzuschlag). -Ha érvényesíthet a jövedelem megszerzésére és megtartására fordított kiadásokat (Werbungskosten).
 • Különleges kiadásokat (Sonderausgaben) vagy rendkívüli terheket (außergewöhnliche Belastungen).\
 • Rendszeresen utazik, ingázik gépkocsival.
 • Szakszervezeti tagdíjat, bizonyos önkéntes Ausztriai biztosítási díjat fizet.
 • Kettős háztartást vezet.
 • Egy vagy több gyermek után gyerektartást fizet.
 • Alacsony jövedelme miatt év közben béréből társadalombiztosítási járulékot vontak le, de adót (Lohnsteuer) nem.
 • Ha a munkabére év közben változott (pl. több munkahelye volt) vagy munkaviszonya nem tartott egész évben.

Az önkéntes munkavállalói adóbevallást az l1 nyomtatványon, 5 éven belül lehet benyújtani. Vagyis a 2010 vonatkozó adóbevallását 2015.12.31-ig adhatja be.

[catlist]