Munkanélküli segély átvitele Ausztriába

Általánosságban elmondható, hogy ha munkanélküli-ellátásokat szeretne kapni, akkor az ellátásokat folyósító országban kell tartózkodnia. Bizonyos feltételek mellett azonban Önnek lehetősége van arra, hogy álláskeresés céljából egy másik uniós országba távozzon úgy, hogy az az ország, ahol munkanélkülivé vált, továbbra is folyósítson Önnek munkanélküli-ellátásokat.

Ezt Ön csak akkor teheti meg, ha:

 • teljes mértékben (nem részlegesen vagy időszakosan) munkanélküli,
 • és munkanélküli-ellátásokra jogosult abban az országban, ahol munkanélkülivé vált.

Kiutazás előtt:

 • meg kell győződnie arról, hogy legalább 4 hete regisztrált munkanélküli álláskeresőként tartják nyilván annak az országnak a foglalkoztatási szolgálatánál, ahol munkanélkülivé vált (ez alól kivételt lehet tenni);
 • kérelmeznie kell a nemzeti foglalkoztatási szolgálattól az U2 nyomtatványt (korábbi E 303 nyomtatvány), amely a munkanélküli-ellátások „kivitelének” engedélyezésére szolgál.

Az engedély csak egy országra érvényes. Ha munkanélküli-ellátásait az első ország után egy másik országba akarja átvinni, akkor újabb U2 nyomtatványt kell kérvényeznie. Érdeklődje meg a munkaügyi központban, hogy az új engedély kérelmezése céljából haza kell-e térnie, vagy azt külföldről is elintézheti-e.

Amikor megérkezik abba az országba, ahol állást szeretne keresni, a következőket kell elintéznie:

 • regisztráltassa magát álláskeresőként a nemzeti foglalkoztatási szolgálatnál; ezt 7 napon belül meg kell tennie (attól az időponttól számítva, amelytől Ön nem áll a korábbi lakóhelye szerinti ország foglalkoztatási szolgálatának rendelkezésére);
 • a regisztrációkor nyújtsa be az U2 nyomtatványt (korábbi E 303 nyomtatvány);
 • hozzá kell járulnia, hogy az új ország Önt alávesse mindazon ellenőrzéseknek, amelyeket ott a munkanélküli-ellátások igénylésével kapcsolatosan elvégeznek, ugyanúgy, mintha ettől az országtól kapná a munkanélküli-ellátásokat.

Ajánlatos tájékozódnia arról, hogy az új országban álláskeresőként milyen jogai és kötelezettségei vannak. Ezek nagymértékben különbözhetnek azoktól a jogoktól és kötelezettségektől, amelyek abban az országban vonatkoznak Önre, ahol munkanélkülivé vált.

A fentiekben ismertetett lépések elvégzését követően az új országban ugyanolyan összegű ellátást kap majd, mint korábban. Az ellátást közvetlenül arra a bankszámlájára folyósítják, melyet abban az országban nyitott, ahol munkanélkülivé vált. Ön legfeljebb 3 hónapig maradhat a másik országban, de az ellátásokat fizető ország foglalkoztatási szolgálata az Ön kérésére legfeljebb 6 hónapra meghosszabbíthatja ezt az időszakot.

Ha meg akarja őrizni munkanélküli-ellátásokra való jogosultságát, akkor a jogosultság lejárta előtt vagy lejártának napján mindenképpen térjen vissza a munkanélküli-ellátásokat fizető országba.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben Ön román vagy bolgár állampolgár, egyes uniós országok ideiglenesen korlátozhatják munkavállalási jogát.

Három hónapnál hosszabb külföldi tartózkodás

Ha 3 hónapnál tovább szeretne külföldön maradni, akkor hosszabbítást kell kérnie annak az országnak a nemzeti foglalkoztatási szolgálatától, ahol munkanélkülivé vált. Kérelmét meg kell indokolnia. Fontos meggyőznie a hatóságokat arról, hogy valós esélye van állást találni a fogadó országban. Máskülönben hosszabbítási kérelmét elutasíthatják.

Kérvényezze a hosszabbítást minél hamarabb. A hosszabbítást még az első 3 hónapos időszak lejárta előtt kérvényeznie kell.

Egyenlő bánásmód

Ha külföldön keres munkát, a következők tekintetében ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint a fogadó ország állampolgárai:

 • munkavállalás;
 • támogatás a foglalkoztatási szolgálat részéről;
 • álláskeresést segítő pénzügyi támogatás.

Előfordulhat, hogy az ország, ahol Ön munkát keres, addig nem nyújt bizonyos típusú pénzügyi támogatásokat az elhelyezkedés megkönnyítésére (pl. kedvezményes kamatozású kölcsönt a saját vállalkozást indító munkanélkülieknek), amíg Önnek nincs tényleges kapcsolata a helyi munkaerőpiaccal. Tényleges kapcsolatnak minősülhet például, ha Ön elég hosszú ideje tartózkodik és keres munkát az országban.

MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁS

Ausztriában a munkanélküli ellátások közé a munkanélküli járadék és munkanélküli segély tartozik.

Munkanélküli járadék (Arbeitslosengeld)

Ha egy munkavállaló elveszíti munkáját, munkanélküli ellátásra válhat jogosulttá, amennyiben eleget tesz az alábbi feltételeknek:

 • munkanélkülivé válását bejelenti az osztrák munkaügyi szolgálatnak és igényli ezt az ellátást;
 • a folyósítás ideje alatt a munkaközvetítő iroda (Arbeitsvermittlung) rendelkezésére áll, azaz munkaképes és kész minden felajánlott megfelelő állás elfogadására;
 • rendelkezik a jogosultsághoz szükséges minimális foglalkoztatottsági (biztosítási) idővel: a munkanélküliséget megelőző 24 hónapban legalább 52 hétig járulékfizetés alá eső tevékenységet folytatott (a 25 évnél fiatalabbak esetében 12 hónap alatt 26 hét). Amennyiben az igénylő nem először részesül ilyen juttatásban, akkor az elvárt foglalkoztatási idő az előző egy év alatt legalább 28 hét.

A munkanélküli járadék összege az Ausztriában utoljára szerzett bér összegéhez igazodik, feltéve, hogy a foglalkoztatás legalább 4 hétig tartott. Ennél rövidebb foglalkoztatásnál a végzett tevékenység esetében szokásos átlagkeresetet veszik alapul.

A munkanélküli járadékot a munkaviszonyban töltött napok után számolják, és a következőkből tevődik össze:

 • az alapösszeg: megfelel a napi nettó jövedelem 55%-ának (általában a mindenkori megelőző naptári év biztosításköteles bruttó átlagjövedelméből számolják ki),
 • lehetséges pótlólagos családi juttatások (ezek a magyarországi lakóhellyel rendelkező családtagokat is megilletik), valamint
 • egy minden esetben juttatott kiegészítő összeg: ezen összeg segítségével a munkanélküli járadékot minden esetben felemelik az ún. kiegyenlítési pótelőirányzat mértékéig. A felemelés révén sem kaphat azonban a munkanélküli többet, mint
  • a kiszámítási alapnak megfelelően a napi nettó jövedelem 60 %-a, ha nem jár pótlólagos családi juttatás,
  • a kiszámítási alapnak megfelelően a napi nettó jövedelem 80 %-a, ha a pótlólagos családi juttatásokat hozzászámítják.

munkanélküli ellátás folyósításának időtartama függ a korábbi keresőtevékenység időtartamától és az életkorától is, de alapesetben legalább 20 hét, ami a következők szerint emelkedhet:

 • 30 hét: a munkanélkülivé válást megelőző 5 éven belül 156 hét kötelező munkanélküli biztosítással járó foglalkoztatási időszak megléte esetén
 • 39 hét: 40 éves kortól, a munkanélkülivé válást megelőző 10 éven belül 312 hét kötelező munkanélküli biztosítással járó foglalkoztatási időszak megléte esetén
 • 52 hét: 50 éves kortól, a munkanélkülivé válást megelőző 15 éven belül 468 hét kötelező munkanélküli biztosítással járó foglalkoztatási időszak megléte esetén.

A munkanélküli járadékot az igénylés benyújtásának napjától számítva fizetik. Az ellátást aMunkaügyi Hivatal (Arbeitsmarktservice – AMS) illetékes regionális kirendeltségén személyesen lehet igényelni.

Munkanélküli segély (Notstandshilfe)

Ha a munkanélküli járadék folyósítása megszűnt, az igénylő azonban nem talált munkát és más anyagi forrással nem rendelkezik, munkanélküli segélyben részesülhet. Ennek az ellátásnak az igénybevételéhez igazolnia kell, hogy anyagi helyzete bizonytalan. Ez a feltétel akkor teljesül, ha a rendelkezésre álló családi jövedelem nem teszi lehetővé az alapvető létszükségletek kielégítését.

Szezonális munkavállalók, akik csak a szezonális foglalkoztatás idejére léphetnek be meghatározott ideig a munkaerőpiacra, foglalkoztatásuk befejeződése után már nem állnak az osztrák munkaerőpiac rendelkezésére, ezért nincs jogosultságuk munkanélküli járadék vagy munkanélküli segély igénybevételére (www.euvonal.hu)

Hol és hogyan kell munkanélküli járadékot igényelni?
A munkanélküli járadék iránti igény érvényesítésére a Munkaerőpiaci Szolgálat (AMS) illetékes regionális kirendeltségén személyesen van lehetőség. Az ott kapott kérelmezési nyomtatványt feltétlenül személyesen kell a megadott határidőn belül a kirendeltségen visszaszolgáltatni!
A járadék iránti kérelem jóváhagyásáról értesítést, elutasításáról határozatot juttatnak el a kérelmezőhöz.
VÁLTOZÁS: a munkanélküli segély igénybevétele a továbbiakban a munkanélkülivé válással kezdődik (eddig az érvényesítés napjával kezdődött), ha a munkanélküliség jelentése az AMS-nél közvetlenül a foglalkoztatás befejezésének tudomásulvétele után megtörténik, és a munkanélküli segélyre való igényt a munkanélkülivé válás után 1 héten belül érvényesítik.

Milyen összegű a munkanélküli járadék?

A munkanélküli járadékot napok után számolják, és a következőkből tevődik össze:
• az alapösszeg: megfelel a napi nettó jövedelem 55%-ának (általában a mindenkori megelőző naptári év biztosításköteles bruttó átlagjövedelméből számolják ki),
• lehetséges pótlólagos családi juttatások (ezek a magyarországi lakóhellyel rendelkező családtagokat is megilletik), valamint
• egy minden esetben juttatott kiegészítő összeg: a kiegészítő összeg segítségével a munkanélküli járadékot minden esetben felemelik az ún. kiegyenlítési pótelőirányzat mértékéig. A felemelés révén sem kaphat azonban a munkanélküli többet, mint
– a kiszámítási alapnak megfelelően a napi nettó jövedelem 60 %-a, ha nem jár pótlólagos családi juttatás,
– a kiszámítási alapnak megfelelően a napi nettó jövedelem 80 %-a, ha a pótlólagos családi juttatásokat hozzászámítják. (www.igr.at)

Forrás: http://goo.gl/2sBD7

[catlist]