Munkanélküli biztosítás Ausztriában

Mennyi ideig biztosítják a munkanélküli járadékot?

Előfeltételek

A munkanélküli járadék folyósításának időtartama
alap jogosultsági idő 20 hét
156 hét kötelező munkanéküli biztosítással járó foglalkoztatás az utóbbi 5 éven belül 30 hét
a 40. életév betöltése esetén 312 hét kötelező munkanélküli biztosítással járó foglalkoztatás az utóbbi 10 éven belül 39 hét
az 50. életév betöltése esetén 468 hét kötelező munkanélküli biztosítással járó foglalkoztatás az utóbbi 15 évben 52 hét

Mikor érvényesül a 4 hetes zárolási időszak?
A munkaviszony önkéntes megszüntetésénél, vagy a munkavállalónak felróható okból történt megszünésénél a munkanélküli járadékot 4 hétig zárolják, azaz addig nem vehető igénybe. Ez a zárolás azonban nem rövidíti meg a járadék lehetséges igénybevételének időtartamát.

Milyen összegű a munkanélküli járadék?
A munkanélküli járadékot napok után számolják, és a következőkből tevődik össze:
• az alapösszeg: megfelel a napi nettó jövedelem 55%-ának (általában a mindenkori megelőző naptári év biztosításköteles bruttó átlagjövedelméből számolják ki),
• lehetséges pótlólagos családi juttatások (ezek a magyarországi lakóhellyel rendelkező családtagokat is megilletik), valamint
• egy minden esetben juttatott kiegészítő összeg: a kiegészítő összeg segítségével a munkanélküli járadékot minden esetben felemelik az ún. kiegyenlítési pótelőirányzat mértékéig. A felemelés révén sem kaphat azonban a munkanélküli többet, mint
– a kiszámítási alapnak megfelelően a napi nettó jövedelem 60 %-a, ha nem jár pótlólagos családi juttatás,
– a kiszámítási alapnak megfelelően a napi nettó jövedelem 80 %-a, ha a pótlólagos családi juttatásokat hozzászámítják.

Hol és hogyan kell munkanélküli járadékot igényelni?
A munkanélküli járadék iránti igény érvényesítésére a Munkaerőpiaci Szolgálat illetékes regionális kirendeltségén személyesen van lehetőség. Az ott kapott kérelmezési nyomtatványt feltétlenül személyesen kell a megadott határidőn belül a kirendeltségen visszaszolgáltatni!
A járadék iránti kérelem jóváhagyásáról értesítést, elutasításáról határozatot juttatnak el a kérelmezőhöz.
VÁLTOZÁS: a munkanélküli segély igénybevétele a továbbiakban a munkanélkülivé válással kezdődik (eddig az érvényesítés napjával kezdődött), ha a munkanélküliség jelentése az AMS-nél közvetlenül a foglalkoztatás befejezésének tudomásulvétele után megtörténik, és a munkanélküli segélyre való igényt a munkanélkülivé válás után 1 héten belül érvényesítik.

Mely szabályok lépnek életbe az EU jogrendszerének érvényesülése nyomán?


A Magyarországgal kötött Szociális Biztonságról szóló Egyezményben már az EU-csatlakozás előtt szabályozták a mindkét országban teljesített biztosítási idők összevonását a munkanélküli járadék iránti jogosultság megalapozásaként.
A közösségi rendelkezések is a másik tagállamban szerzett biztosítási és foglalkoztatási idők összevonását és figyelembevételét irányozzák elő.
A Szociális Biztonságról szóló Egyezmény szabályozásával ellentétben az EU jogszabályi előírásai nem rögzítenek semmilyen időtartamot arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig kell a magyar munkavállalónak foglalkoztatásban állnia Ausztriában ahhoz, hogy Ausztriában jogosult legyen munkanélküli járadékra (eddig legalább 26 hét belföldi, azaz osztrák foglalkoztatás volt a követelmény). Az EU-s rendelkezések értelmében csupán annyi az előfeltétel, hogy a munkavállalónak a munkanélkülivé válás időpontját megelőzően biztosítási időt kellett szereznie Ausztriában. Ezért egy magyar munkavállaló akár egy napos Ausztriában történt foglalkoztatást követően is igényelhet munkanélküli járadékot Ausztriában, amennyiben megfelel a magyar és az osztrák biztosítási idők összevonására, a várakozási időre (lásd: fent) vonatkozó feltételeknek, és teljesíti az egyéb előfeltételeket is (többek között lakóhely Ausztriában!).
A munkanélküli járadék összege az Ausztriában utoljára szerzett bér összegéhez igazodik, feltéve, hogy a foglalkoztatás legalább 4 hétig tartott. 4 hétnél rövidebb foglalkoztatás esetén a végzett tevékenységnek megfelelő, helyben általános, szokásos kereset szolgál alapul.
Határmenti ingázók kizárólag a lakóhely szerinti állam jogszabályainak megfelelően részesülnek ellátásban, úgy mintha utolsó foglalkoztatásuk idején ebben az államban lettek volna biztosítva.

Mely szabályok érvényesek a szezonális munkavállalókra?
FIGYELEM! Szezonális munkavállalók, akik csak a szezonális foglalkoztatás idejére léphetnek be meghatározott ideig a munkaerőpiacra, foglalkoztatásuk befejeződése után már nem állnak az osztrák munkaerőpiac rendelkezésére, ezért nincs jogosultságuk munkanélküli járadék igénybevételére!

Mikor áll fenn rokkantság (munkásoknál) vagy munkaképtelenség (alkalmazottaknál)?
• Azok a munkások, akik az utóbbi 15 évben túlnyomórészt a tanult vagy betanult szakmájukban tevékenykedtek, rokkantnak tekintettek, ha egészségügyi okokból a szakmájukban már nem tudnak többé dolgozni (szakmai védelem).
• Azok a munkások, akik nem tanult vagy nem betanított munkát végeznek, csak akkor tekintendőek rokkantnak, ha már semmilyen szabályozott keresőtevénység végzésére nem képesek. Minden más olyan tevékenységre kiközvetíthetőek, amelyek az általános munkaerőpiacon még értékelhetőek és amelyek végzése az eddigi tevékenységük figyelembevételével elvárható tőlük (nincs szakmai védelem).
• Alkalmazottak akkor tekintendők munkaképtelennek, ha sem az addigi besorolási csoportban, sem a következő alacsonyabb besorolási csoportban nem képesek dolgozni.
• 57 éves személyek munkaképtelennek, illetve rokkantnak tekintendők, ha már nem képesek ugyanazt a tevékenységet ellátni, mint amit az utóbbi 15 évben 10 évig végeztek. Kivételt képeznek azok a személyek, akiktől konkrét esetben ennek a tevékenységnek a módosítása, megváltoztatása még elvárható.

Mely feltételek teljesülése mellett áll fenn a munkanélküli járadék iránti jogosultság?
• Lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely Ausztriában!
• rendelkezésre állás,
• fennálló jogosultság,
• munkaképesség,
• munkavégzési hajlandóság (kiközvetítési, képzési és átképzési hajlandóság stb.).
Minimálisan szükséges foglalkoztatottsági idő a jogosultság megszerzéséhez:
Igénybevétel Kötelező munkanélküli biztosítást tartalmazó foglalkoztatás időtartama
előszöri igénybevétel 52 hét az utóbbi 2 évben
további igénybevétel 28 hét az utóbbi évben
igénybevétel a 25. életév betöltése előtt 26 hét az utóbbi 12 hónapban

Forrás: http://goo.gl/NsNuk

[catlist]