Általános bérfizetési határozatok: A bérfizetési időszak a hónap első napjával kezdődik és az utolsóval végződik. A bérkifizetésnek a hónap harmadikájáig meg kell történnie, és minden munkavállalónak bérelszámolást kell kikézbesíteni, amiből a bruttó fizetés, a kereseti adó, a társadalombiztosítási járulékok és minden további levonás nyilvánvaló. Pótlékköteles munkánál a pótlékokat külön fel kell tűntetni. Elesnek a fizetési igények, ha azoknak a munkaviszony megszűntetése után négy hónapon belül írásban érvényt nem szereznek. Éjszakai munkapótlékra szóló igény túlnyomóan 22 és 6 óra közötti foglalkoztatás esetén áll fenn.

A szomszéd rétje mindig zöldebb, ami a fizetésekre lefordítva azt jelenti, hogy Ausztriában sokkal többet keresnek az emberek, mint Magyarországon. Az eltérések persze ott is nagyok.

Az EU-ba igyekvő, s ott minden bizonnyal helyet találó Magyarország egyre gyakrabban teszi fel a kérdést: uniós tagságunk után hogyan alakulnak a hazai bérek? A közvélemény reményei szerint egyre inkább felzárkózunk majd az unió átlagához. Ebből a szempontból viszonyítási alapot jelenthet Ausztria, amelynek kereseti viszonyairól egész oldalas összeállítást közlünk. A számokból kiderül, a legrosszabbul az írók keresnek, átlagosan évi 6907 eurót, a legjobban pedig a szakorvosok, 122 ezer eurót átlagban. Átlag fölötti, mesés jövedelmek is akadnak.

Mennyit keresnek az osztrákok

Az élen az orvosok és az ügyvédek találhatók, de meggyőzően magasak a hivatalnokok nyugdíjai is. Ez derül ki abból a jelentésből, amelyet az osztrák Rechnungshof (RH) készített a Statistik Austriával karöltve a szomszédos ország lakosságának jövedelmi helyzetéről. Ki kasszírozza be a legzsírosabb bért és ki tántorog munkája dacára a szegénység határán?
Mennyivel többet keresnek a férfiak a nőknél? Hol vannak a leggazdagabb nyugdíjasok? Ezekre a kérdésekre kellett választ adnia a politika megbízásából Franz Fiedlernek, a Rechnungshof elnökének.

Ötvenszeres a különbség

Pontosan az ötvenszeresét kapja Ausztria legmódosabb hivatási csoportja annak, amit a legrosszabbul fizetettek könyvelhetnek el. Az egyik oldalon a magánpraxissal bíró férfi szakorvosok felső negyede állt 2001-ben a költségek levonása után évi 200.842 euró jövedelemmel, míg a másik oldalon a vendéglőkben és a szállodaiparban dolgozó nők alsó negyede – főleg pincérnők és szobalányok évi 4098 eurós jövedelemmel.

A 386 oldalas, táblázatokkal és statisztikákkal gazdagon illusztrált jelentés részletesen tartalmazza a segédmunkások, a vezető alkalmazottak és az önállók bevételeit is. A férfi bankhivatalnokok például átlagban évi bruttó 44.000 eurót, az adótanácsadók 63.200 eurót, a főiskolai tanárnők 30.480 eurót érnek.

A szakorvosok az adó levonása előtt átlagosan évi 122 ezer eurót számolhatnak, a fogorvosok 112 ezerrel szorosan a nyomukban járnak, míg a gyakorló orvosok 96.500 eurót érnek. Az orvosok legmódosabb negyed hányada 180 ezer euróval éllovas. Ez régi pénzben 2,5 millió schilling. A feketepénzeket évi több tízezer euróra taksálják. A jövedelmi piramis lépcsőin az orvosok nyomában tolonganak az ügyvédek, az adótanácsadók, a gazdasági ellenőrök 60 ezer euró fölötti átlagos értékkel. Az ügyvédek felső negyede ennek több mint a dupláját keresi.
A sztárügyvédek persze ezen is csak mosolyognak. Az osztrák ügyvédség egy százaléka 363 és 727 ezer euró között kasszíroz évente.

Legszegényebbek az írók, és a leggazdagabb menedzserek

Aligha csodálkozik valaki azon, hogy a szellemi szabad foglalkozásúak között legszegényebbek az írók.
A szerzők fele 6900 eurót tud elérni, vagyis távol van attól, hogy az írásból megéljen. Velük ellentétben a szabadhivatásúak körében a privát gazdaság alkalmazott vezetői 81 ezer euróval, vagyis havi 6750 euróval büszkélkedhetnek (93 ezer schilling). Itt is azonban a legfelső vezető réteg – elnökök, cégvezetők – évi 140 ezer eurónak örülhet, míg a részlegvezetők 102 ezernek, az osztályvezetők pedig 76 ezernek. A csúcsmenedzserek ennek a többszörösét keresik. Bár az amerikai és a német főnökök csillagászati összegeit meg sem közelítik, a jövedelmük emelkedőben van. A nem önálló 3,66 millió munkavállaló számára a 2001-es esztendő nem volt valami fényes.

A teljes munka időben foglalkoztatottak bruttó bére 2,8 százalékos emelkedéssel 32.950 euróra rúgott. Az adóemelés és a 2,7 százalékos inflációs ráta miatt 230 euróval kevesebb vándorolt az átlagpolgár zsebébe, mint az előző évben. A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkások és az alkalmazottak bruttó jövedelme csupán 1,9, illetve 1,8 százalékkal nőtt. Az ő veszteségük még nagyobb volt. Látványos jövedelmi ugrást egyetlen csoport sem tudott elérni. Még a szakorvo- soknak is be kellett érniük 3 százalékos emelkedéssel. Egyes vélemények szerint most a legalkalmatlanabb az idő béremelésről tárgyalni. Más azt állítja, hogy a különös kvalifikációk segítenek, például a keleti nyelvek tudása, birtoklása. Megint más a lukratív, költségkímélésre épülő munkáknak adja a legtöbb esélyt, mint például a külszolgálatot ellátó munkatárs, a könyvelő, az ellenőr.

A vállalkozónők jobban keresnek

Feltűnő a jelentésben, hogy 2001-ben a nők jövedelmé nek növekedése valamivel erősebb, mint a férfiaké.
A kereseti különbségek ennek ellenére még mindig számottevőek. Az alkalmazott a nagyon jól fizető energiaágazatban átlagosan évi 27.800 eurót kap, vagyis havi 2 ezret. A férfiak ugyanitt 48.900 eurót, havi 3500-at, míg a nők 27 ezer eurót kereshetnek. A legcsekélyebb különbséget férfi és nő között a hivatalnoki réteg mutatja. Az állami szolgálatot ellátó nők magasabb funkcióban 44.600 eurót kasszírozhatnak, férfi kollégáik pénzének 76 százalékát. Meglepő módon a vállalkozó nők majdnem minden ágazatban jobban keresnek, mint a férfiak. De a vállalkozók sem úsznak feltétlenül a gazdagságban.

A látszatönállósághoz ragaszkodó taxisok 7800 eurót érnek. Az aktív időben tapasztalható jelentős jövedelmi különbségek érvényesek a nyugdíjas korban is. Kevésbé meglepő, hogy a nyugdíjas hivatalnokok vannak a legjobban kipárnázva évi 35.350 euró nyugdíjjal. Ezzel verik az egy kori alkalmazottakat (21.440 euró nyugdíj) és a munkásokat (12.900 euró nyugdíj). A nyugellátás finanszírozásának problémája égető Ausztriában, noha 2000-től 2001-ig a nyugdíjak csak szerény mértékben növekedtek. Fiedler RH-elnök szerint minél öregebb egy nyugdíj rendszer, a finanszírozás annál inkább létkérdés.

Titkos jövedelmek

A jövedelmekről szóló jelentés legbizarrabb része a titkos jövedelmek, a feketepénzek köre. A parlamenti megbízatás eredetileg arra is szólt, hogy a szövetségek, a tartományok, az önkormányzatok minden foglalkoztatottról, munkavállalóról állítsák össze névvel és pontos összeggel a listát, akik több mint 6000 eurót keresnek havonta. Számos intézmény azonban, köztük az ORF, az Osztrák Rádió és Televízió mereven elzárkóztak az adatok kiszolgáltatásától. Uniós törvényekre, emberi jogokra és adatvédelmi szempontokra hivatkoztak. Friedrich Schneider, a linzi egyetem tanára szerint Ausztriában a fekete munka értéke évi 22 milliárd euró, az össztermék 11 százaléka, és aránya növekvő.
A leginkább érintett területek: építőipar, kézműipar, szolgáltatások, gasztronómia. Az ok: míg egy feketemunka-óra 15–20 euró, a törvényes ennek háromszorosa.

Ausztriában a feketemunka értéke évi 22 milliárd euró, az össztermék 11 százaléka, és aránya növekvő.

Forras: http://goo.gl/qPIM3

Munkaerőpiaci helyzet és kereseti lehetőségek
Ausztriában a bér, amiben a munkavállaló a munkaadóval megegyezik minden esetben bruttó bér. Ezt a bruttó bért az országban a munkavállaló 14 hónapra kapja. A 13. és a 14. havi fizetések a karácsonyi pénz és a szabadság után fizetett bér.Az adólevonás után kapott bérét ezen az oldalon számíthatja ki:
http://onlinerechner.haude.at/bmf/brutto-netto-rechner.html

BÉRKALKULÁTOR/ Netto/Bruttó: http://bruttonetto.akwien.at/

Forrás:http://www.oehv.at

[catlist]