Magyar rendszámú autó regisztrálása Ausztriában

I. Gépjárművek regisztrációja

A személygépkocsik másik tagországban történő regisztrációjáról, forgalomba helyezési kötelezettségéről az európai uniós (közösségi) jog nem rendelkezik, annak szabályozása tagállami hatáskörbe tartozik. Amennyiben valaki tartózkodási helyét más tagországba helyezi át, akkor az adott állam szabályait kell figyelembe venni.

Általános szabályozás szerint uniós tagállamban való költözést/kiutazást követő 6 hónapon belül (180 nap) köteles mindenki az autót a fogadó országban regisztráltatni. Amennyiben kevesebb, mint 6 hónapot tartózkodik valaki egy országban, nem kell regisztrálnia gépjárművét. (Az adott ország lakosának nem kölcsönözheti ki az autóját anélkül, hogy regisztrálná a helyi hatóságoknál; csak abban az esetben vezetheti a bérlő a gépjárművet, ha az autó tulajdonosa is az autóban utazik.)

Ha az illető 6 hónapnál tovább tartózkodik a másik országban, köteles regisztrálni gépjárművét a helyi hatóságoknál, illetve befizetni a vonatkozó helyi adókat. (Érdemes érdeklődni az adott állam hatóságánál, hogy a 6 hónapot a saját ország elhagyásának vagy az új országba való érkezés napjától számítják, továbbá hogy milyen iratokat szükségesek a regisztrációhoz.)

Csak abban az országban lehet regisztrálni a gépjárművet, ahol az illető állandó lakhellyel rendelkezik vagy ahol életvitelszerűen él (másodlagos tartózkodási helyen nem).

Néhány országban mentesülni lehet a regisztrációs adó megfizetése alól, ennek lehetőségéről érdemes az adott ország hatóságánál érdeklődni.

A kötelező regisztráció alól mentesülnek:

  • diákok: amennyiben tanulás céljából tartózkodik valaki egy másik tagállamban, mentesül a regisztrációs kötelezettség és adók megfizetése alól;
  • határ menti ingázók (akik a határ egyik oldalán dolgoznak, a másikon laknak, és hetente hazajárnak);
  • ingázó önálló vállalkozók: abban az országban regisztrált céges autót, amelyikben a vállalkozó dolgozik, használhatja abban az országban is, amelyikben él, amennyiben főként munka céljából teszi ezt és a cég nevén van a gépjármű.

Forrás: Európai Bizottság

Amennyiben egy magyar állampolgár a személygépkocsiját egy másik tagállamban szeretné forgalomba helyezni, akkor célszerű a kivitel előtt az autó forgalomból történő átmeneti időszakra szóló kivonását kezdeményezni. A forgalomból átmeneti időszakra történő kivonás bármelyik okmányirodában kérelmezhető személyesen. Ezzel kapcsolatban további információt ezen az oldalon találhat.

Abban az esetben, ha ez nem történik meg, a külföldi forgalomba helyezés során a külföldi hatóság természetesen értesíti a magyar szervet a magyarországi forgalomból történő kivonás szükségességéről, a hivatalos értesítés átfutási ideje azonban több hónap is lehet (addig a magyar szabályok szerint továbbra is fizetni kell a gépjármű után fizetendő díjakat).

Amennyiben valaki kiutazása előtt kérelmezi a magyar rendszámú autójának a forgalomból történő ideiglenes kivonását, akkor a jövőbeni hazaköltözés esetén a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény hatályos előírásai értelmében nem keletkezik újból regisztrációs adó fizetési kötelezettsége, hiszen azt a személygépkocsi első forgalomba helyezésekor szükséges megfizetni.

A gépjármű regisztrációjához szükséges dokumentumok:

  • Megfelelőségi igazolás, amelyben a gyártó igazolja, hogy a gépjármű megfelel a biztonsági és környezetvédelmi feltételeknek. Két típusa van: a nemzeti igazolás, ami csak abban az országban érvényes, amelyikben kibocsátották, illetve az európai, mely minden tagállamban érvényes.
  • Az autó biztosítási védelmét igazoló irat.
  • A gépjármű tulajdonjogát igazoló irat.
  • A hozzáadott-érték adó (áfa) befizetését igazoló dokumentum. Az ÁFA-szabályok függnek attól, hogy a gépjárművet újonnan vagy használtan, illetve hogy egyéntől vagy hivatásos kereskedőtől vásárolták. (Ha új autót vásárolunk, amelyet egy másik országban regisztrálunk, az áfa-t csak a tartózkodási helyünkön kell megfizetni. Amennyiben egy személytől használt autót vásárolunk, nem kell áfa-t fizetnünk. Kölcsönös adás-vétel esetén csak a tranzakció során keletkezett profit után kell  áfa-t fizetni.)
  • Műszaki vizsga bizonyítvány (a helyi hatóságok műszaki vizsgára kötelezhetik a regisztráció előtt álló autót, amennyiben az a helyi lakosokra nézve is kötelező, illetve ha az autó tulajdonosa nem rendelkezik ilyen érvényes dokumentummal a származási országból).
  • A regisztrációs adó megfizetése.

Forrás: Európai Bizottság

Teljes körű tájékoztatást a tagállamok illetékes szervei tudnak adni, melyek elérhetőségei az alábbi oldalon találhatók.

Azoknak a személyeknek, akiknek nem Ausztriában van az állandó lakcímük, magyarországi rendszámukat maximum egy évig használhatják. Ezt követően az autót forgalomba kell helyeztetni Ausztriában, illetve kint kell megfizetni a gépjármű után az osztrák szabályok szerinti adókat, illetőleg olyan biztosítóval kell szerződni, amely Ausztriában nyújthat biztosítási szolgáltatást.

Abban az esetben ugyanakkor, ha Ausztriába költözik és osztrák állandó lakcíme lesz, a kiköltözést követő egy hónapon belül kell kezdeményeznie a magyar rendszámú személygépkocsi forgalomba helyezését.

Az ausztriai lakóhelyéhez legközelebb eső regisztrációs hivatalok elérhetőségeiről ezen az oldalon tájékozódhat.

Az ausztriai regisztrációs eljárásról részletes tájékoztató olvasható az alábbi honlapon német nyelven, illetve angol nyelven.

Forrás: goo.gl/elOkG

[catlist]