Letelepedés külföldön, társadalombiztosítás

Ha azt tervezi, hogy hazájából egy másik uniós országba költözik, felmerül a kérdés, hogy új lakóhelyén Ön melyik ország szociális biztonsági (és ezen belül egészségbiztosítási) rendszerébe fog tartozni. A válasz attól függ, hogy mi az Ön gazdasági jogállása: alkalmazott, önfoglalkoztató, munkanélküli, diák, kiküldött munkavállaló, határ menti ingázó stb. Ön tehát nem választhatja meg, hogy melyik ország egészségbiztosításának hatálya alá tartozzon.

Helyzetétől függően Ön vagy továbbra is hazája szociális biztonsági rendszerében marad biztosítottként, vagy be kell lépnie annak az országnak a rendszerébe, ahova munkavállalás céljából vagy más okból költözik. Mindkét esetben gondoskodnia kell arról, hogy egészség- és társadalombiztosításának folytonossága ne szakadjon meg.

Az, hogy melyik ország felelős az Ön egészségügyi ellátásáért, nem az Ön állampolgárságától, hanem attól függ, hol és milyen jogállásban dolgozik, illetve hol lakik. A súlyos félreértések és komoly problémák elkerülése végett érdemes kiutazás előtt tájékozódnia a célország egészségügyi rendszeréről.

Letelepedés külföldön

Ha Ön uniós polgárként azt tervezi, hogy hazájából egy másik EU-tagországba költözik, számítania kell arra, hogy ott a szociális biztonsági rendszer, tehát az egészségbiztosítás is másként működik, mint jelenlegi lakóhelyén.

Mielőtt kiutazik, nézzen utána, hogy egészségbiztosítása továbbra is érvényes marad, és ha szükséges, kössön egészségbiztosítást abban az országban, ahova költözik. Az, hogy mit kell tennie, személyes helyzetétől, valamint attól függ, mennyi ideig marad külföldön, és hogy jelenlegi egészségbiztosítása milyen feltételekkel milyen ellátásokra jogosítja.

Ha orvoshoz kell fordulnia

Ha Ön hazájából egy másik uniós országba költözik, előfordulhat, hogy a gyógyszer, amelyet szed, új lakóhelyén nincsen forgalomban, vagy más néven kapható. Ha orvoshoz kell fordulnia, azt ugyanolyan feltételekkel teheti, mint a helyi lakosok.  Az, hogy melyik ország egészségbiztosítási rendszere fizeti végül az Ön orvosi kezelését, az Ön gazdasági jogállásától függ. Rendszerint ez az új lakóhely szerinti ország – például ha munkavállalás céljából költözött oda.

Az egészségügyi és a szociális biztonsági rendszerek Európa különböző országaiban különbözőképp működnek. Egyes országokban a beteg fizet közvetlenül a vizsgálatért, illetve a kezelésért, máshol az orvos nem kap tiszteletdíjat a betegtől.

Társadalombiztosítási jogok

Különböző országok, különböző ellátások

Az EU különböző országaiban más és más jogokat élvezhetnek az állampolgárok az egészségügyi ellátást illetően. Az egészségügyi jogosultságok, így például a terhességi és rokkantsági ellátások különbözőek aszerint, hogy a biztosított melyik ország szociális biztonsági rendszerének tagja. Ha például egy spanyol állampolgár Lengyelországban él és dolgozik, és ott szül, ugyanolyan feltételekkel jogosult szülési szabadságra, mint a többi lengyel lakos, a lengyel társadalombiztosítási szabályoknak megfelelően.

A szerzett jogosultsági időszak megmarad

Egyes országokban a biztosított csak meghatározott biztosítási időszak letelte után jogosult bizonyos ellátásokra, így például rokkantsági ellátásra. Uniós szabályok gondoskodnak arról, hogy a tagállami szociális biztonsági rendszerek a biztosítottak összes biztosítási időszakát figyelembe vegyék, azokat is, amelyek során a biztosított más uniós országokban fizetett járulékot. Ha például egy görög állampolgár, miután 10 évet Belgiumban dolgozott, munkavállalás céljából Svédországba költözik, majd 4 hónap eltelte után rokkantsági ellátást igényel, a svéd hatóságoknak számításba kell venniük a tízéves belgiumi biztosítási időszakot is.

Forrás: goo.gl/8Y4rL

[catlist]