Európai Egészségbiztosítási Kártya

A biztosítottak körében már ismert E111 jelű nyomtatványt 2005. november 1-jétől Magyarországon is egy új dokumentum, az Európai Egészségbiztosítási Kártya váltotta fel.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem új dokumentum, 2005. november 1-jétõl az eddig papíralapú E111 jelű nyomtatványt váltja fel a plasztik kártya.Nem változik a kártya felhasználhatóságának módja, mely azt jelenti, hogy átmeneti jelleggel egy másik tagországban tartózkodó számára az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére jogosít.

A kártya igénylése

A kártyát – az E111 jelű nyomtatványhoz hasonlóan – a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (MEP) adja ki külön kérelemre, a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére. A kártya kiadása térítésmentes, a MEP(ek) ügyfélszolgálatán igényelhetõ (MEP cím, ügyfélfogadás rendje: http://www.oep.hu – ügyfélszolgálatok menüpont) személyesen, meghatalmazott útján, kiskorúak esetén a törvényes képviselõ közreműködésével.

Szükség esetén a kártya kiállítását írásban is lehet kérni, de a kártya átvétele – szemben az E111 jelû nyomtatvánnyal – minden esetben személyesen történik, miután annak átvételét a kérelmező az átvételi elismervényen aláírásával igazolja.

A kártya érvényessége
A kártya érvényessége eltér az E111 jelű nyomtatvány érvényességi idejétõl:
– alapvetõen a kiállítástól számított 12 hónap végéig érvényes,
– saját jogú öregségi nyugdíjban részesülő személyek a kártyát 36 hónapos érvényességgel kaphatják meg,
– a 17. életévüket be nem töltött, Magyarországon élő magyar állampolgárok a kártyát nagykorúságuk betöltésének napjáig, de legfeljebb 36 hónapig tartó érvényességgel kapják meg.
Abban az esetben, ha a kártyabirtokos magyarországi egészségbiztosítási jogosultsága a kártyán feltüntetett érvényességi idõ alatt (pl. külföldre költözés miatt) megszűnik, a kártyát haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az azt kiállító MEP-nek.
Jogosultság nélkül egy másik tagállamban igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeiért a szolgáltatás igénybe vevője viseli a felelősséget.

Az igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatások köre
A kártya alapján ugyan azon ellátások nyújtandók, mint az E111 jelű nyomtatvány esetében. Egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak.
A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelõen a kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított.
Ez egyben azt is jelenti, hogy:
– a kártyát csak az adott állam társadalombiztosítási szervével szerződött szolgáltató fogadja el,
– az adott állam társadalombiztosítása/egészségügyi szolgálata által nyújtható ellátások igénybevétele esetén, valamint az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendő önrészekre/kötelező hozzájárulásokra a kártya nem nyújt fedezetet.
A kártya nem használható fel továbbá akkor, ha a biztosított valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybe vételének céljából utazott másik tagállamba!

A kártya az alábbi országokban használható fel
A magyar biztosítottak – hasonlóan az E111 jelű nyomtatványhoz – az alábbi országokban való átmeneti tartózkodás során részesülhetnek ellátásban a társadalombiztosítással szerzõdött szolgáltatóktól:
Ausztria, Görögország, Málta, Belgium, Hollandia, Németország, Ciprus (görög rész), Írország, Norvégia, Csehország, Izland, Olaszország, Dánia, Lengyelország, Portugália, Egyesült Királyság, Lettország, Spanyolország, Észtország, Liechtenstein, Svédország, Finnország, Litvánia, Szlovákia, Franciaország, Luxemburg, Szlovénia.
Miután Magyarország és Svájc között létrejött és jelenleg hatályos kétoldalú szociális biztonsági egyezmény nem terjed ki az egészségbiztosításra, a Kártya Svájcban nem használható!

A kártya tartalma
A Magyarországon kiadott kártya nem váltja fel és nem helyettesíti a TAJ-t tartalmazó „Hatósági Igazolvány”-t. Így e kártyával csak egy másik EU-tagállamban vehetők igénybe a szükséges szolgáltatások.
A kártya mezőinek felirata magyar nyelvű, s mivel a kártya külalakja az Európai Gazdasági Térségben egységes, egy másik tagállam egészségügyi szolgáltatója a magyar nyelv ismerete nélkül is megfelelően megállapíthatja a neki bemutatott kártya tartalmát.

Mi a teendõ a kártya megsemmisülése, megrongálódása, elvesztése esetén?
Abban az esetben, ha a kártya elvész, ellopják, megsemmisül, vagy olyan mértékben megrongálódik, hogy használhatatlanná válik, ezt a tényt a biztosítottnak haladéktalanul be kell jelentenie az illetékes, a kártyát kibocsátó MEP-nek.

Ideiglenes Kártyahelyettesítõ Nyomtatvány
Amennyiben a biztosított kártyát igényel, de azt valamely okból a MEP-nek nem áll módjában azonnal kiadni, „Ideiglenes Kártyahelyettesítõ Nyomtatvány”-t ad ki, amellyel az ellátások ugyan olyan módon és mértékben vehetők igénybe, mint a kártyával. E nyomtatvány érvényességi ideje 90 nap, kiváltása térítésmentes.

Forras: http://goo.gl/qnbHpe

[catlist]