Egyéni vállalkozás Ausztriában

Az egyéni vállalkozás „Einzelunternehmen” tulajdonosa Ausztriában letelepedett egyetlen személy, aki vállalkozását saját nevében és saját számlájára működteti, minden kockázatot ő visel, a vállalkozás tartozásáért személyes vagyonával is felel, és a teljes nyereség őt illeti meg.

Önállóan vállalkozik, de nem köteles egyedül tevékenykedni. Munkavállalókat, így családtagokat is foglalkoztathat, munkaszerződéseket köthet (amely  munkavállaló foglalkoztatása esetén különböző bejelentési kötelezettségekkel jár – erről a német nyelvűanyagokból pontosan lehet tájékozódni).

Egyéni vállalkozás általában vállalkozói igazolvány birtokában végezhető. Egy személy csak egy vállalkozói igazolványt kaphat, ám azzal több tevékenységet is folytathat, több telephelyet, fióktelephelyet (üzletet, termelő- vagy szolgáltató egységet) is fenntarthat.  Vannak ugyanakkor olyan foglalkozások, amelyek folytatásához nem csak vállalkozói engedély, hanem egyéb hatósági engedély vagy képesítés is szükséges.

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, vagy az alkalmazottai, illetve segítő családtagjai között van olyan személy, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelephelye) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelephelyen) érvényesíteni kell.

Alapítása az iparűzés bejelentésével, vagy annak engedélyezésével történik; az iparigazolvány kiváltását követően kezdhető meg a tevékenység.

A cégjegyzékbe („Firmenregister”) történő bejegyzés az éves forgalomtól függően kötelező; a számlavezetési kötelezettség értékhatára alatt (jelenleg 600.000 EUR, vagy két egymás után következő évben 400.000 EUR) nem kötelező, de önként választható.

Cégnév viselésére csak a cégjegyzékbe is bejegyzett vállalkozó jogosult, egyébként az az egyéni vállalkozónak saját nevét kell használnia és a telephelyét is meg kell adnia az okiratokon.

A cégjegyzékbe személy-, fantázia-, illetve szakmai neveket is bejegyeztethetnek, amelyet a kötelező „eingetragener Unternehmer”, „engetragene Unternehmerin” (bejegyzett vállalkozó), vagy ennek elfogadott rövidítése, pl, e.U. követ.

Iparűzési jogosultság („Gewerbeberechtigung/Gewerbeschein”) megszerzése:

Az iparengedély kiadásának szakmai feltételeit a vállalkozónak személyesen kell teljesítenie, de ha ez nem áll módjában kinevezhet egy, az iparűzési törvény előírásainak megfelelő ügyvezetőt, akinek a vállalkozásánál kell dolgoznia minimum a a heti teljes munkaidő felében, és ott teljes mértékben biztosításköteles munkavállalóként munkaviszonyban kell állnia.

Iparűzési tevékenység esetén a gazdasági kamarai tagság kötelező.

Szociális biztosítás:

A vállalkozói társadalombiztosításhoz be kell jelentkezni, mivel az iparűzés bejelentésétől kezdődően az egyéni vállalkozónak biztosítási és ezzel társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettsége keletkezik. Ha az egyéni vállalkozó iparűzési tevékenységett végez, és iparűzésre, vagy más hivatásra vonatkozó jogosultsággal rendelkezik – ezáltal kötelezően gazdasági kamarai tag – akkor a „GSVG” törvény alapján a „„Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft”-nál (rövidítve SVA) lesz kötelezően biztosított.

Ha mellékfoglalkozású önálló vállalkozó, akkor a teljes biztosítás alól a kisvállalkozókra vonatkozó szabályozás alapján (Kleinsunternehmenregelung) mentesítést kaphat. Egyéb kivételek is vannak pl. a diákok számára.

Adózás: 

Egyéni vállalkozóként jövedelemadó valamint a forgalmi adó befizetési kötelezettség áll fenn.

E vállalkozási forma előnyei: gyors, egyszerű alapítás; gyakorlatilag az iparűzés bejelentésével létrejön a vállalkozás, bevétel- kiadás számla vezethető bizonyos éves forgalom eléréséig.

Hátrányai: korlátlan személyes felelősség, az iparűzésre való alkalmasságot a vállalkozónak személyében teljesítenie kell, ennek hiányában iparűzésre jogosult ügyvezetőt („gewerberechtliche Geschäftsführer”) kell alkalmaznia.

Az egyéni vállalkozás alapításának lépései:

1. Iparűzési jogosultság megszerzése:

Az iparűzési engedélyhez ill. engedélykérelemhez minimálisan szükséges dokumentumok egyéni vállalkozásnál:

Születési anyakönyvi kivonat, állampolgárság igazolása, bejelentőlap, adott esetben házassági anyakönyvi kivonat, adott esetben felsőfokú végzettség/iskolai képesítés/felmentés igazolásának okirata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy nincs az iparűzést kizáró körülmény, adott esetben szakmai alkalmassági bizonyítvány, vagy az egyéni alkalmasság bizonyítása, kamarai igazolás

Az eljáró hatóság a területileg illetékes járási/városi kerületi közigazgatási hivatal.

Tekintve, hogy Ausztriában a kamarai tagság kötelezö, célszerű az osztrák kamara (Wirtschaftskammer Österreich, www.wko.at ) cégalapítási szolgálatának felkeresése, ahol már az alapítás fázisában segítséget nyújtanak a jövendő egyéni vállalkozónak is. Az alapító szolgálat elérhetőségei az írás végén.

Új vállalkozóknak – meghatározott feltételek mellett és ha a kamara alapító szolgálatánál jelentkeznek –  esetében az alapítás költségeivel nem kell számolni, utólag azonban nincs mód a visszatérítésre.

2. Az iparengedély birtokában lehet a további lépéseket megtenni:

Adószám kérése az adóhivatalnál (Finanzamt) 1 hónapon belül

Bejelentkezés az SVA biztosítónál – az iparűzési jogosultság megszerzésének napjától érvényes kötelező beteg-, nyugdíj- és baleset biztosítást kell kötni 1 hónapon belül

3. Letelepedés bejelentése:

A letelepedéstől számított legkésőbb 3 hónapon belül az illetékes idegenrendészeti hatóságnál be kell jelenteni a letelepedési szándékot, így a magyar (EGT) állampolgároknak bejelentkezési tanúsítványt (Anmeldebescheinigung ) kell kérelmezniük – a helyi sajátosságoktól függően – az adott tartományi elöljáróságon vagy az általuk meghatalmazott kerületi elöljáróságnál vagy a magisztrátuson (der Landeshauptmann oder die von ihm ermächtigte Bezirksverwaltungsbehörde: die Bezirkshauptmannschaft, der Magistrat, in Graz der Landeshauptmann, in Wien der MA 35)

Benyújtandó dokumentumok: személyi igazolvány vagy útlevél, bejelentőlap (Bestätigung der Meldung ), a megfelelő biztosítást igazoló dokumentumok, a megfelelő egzisztencia bemutatását szolgáló bizonyítékok (pl. szerződés, adószám, kivonat az iparűzési regiszterből, bankszámlakivonat stb.)

A gazdasági kamara alapító szolgálata tartományonként:

Gründerservice Burgenland
Robert Graf-Platz 1
A-7000 Eisenstadt
Telefon:+43 (0)5 90 907-2210
Fax:+43 (0)5 90 907-2115
E-Mail:servicecenter@wkbgld.at

Gründerservice Steiermark
Körblergasse 111-113
A-8021 Graz
Telefon:+43 (0)316 601-600
Fax:+43 (0)316 601-1202
E-Mail:gs@wkstmk.at

Gründerservice Kärnten
Europaplatz 1
A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon:+43 (0)5 90 904-745
Fax:+43 (0)5 90 904-744
E-Mail:gruenderservice@wkk.or.at

Gründerservice Niederösterreich
Landsbergerstraße 1
A-3100 St. Pölten
Telefon:+43 (0)2742 851-17700
Fax:+43 (0)2742 851-17199
E-Mail:gruender@wknoe.at

Gründerservice Oberösterreich
Hessenplatz 3
A-4020 Linz
Telefon:+43 (0)5 90 909
Fax:+43 (0)5 90 909-2800
E-Mail:sc.gruender@wkooe.at

Gründerservice Salzburg
Julius-Raab-Platz 1
A-5027 Salzburg
Telefon:+43 (0)662 88 88-541
Fax:+43 (0)662 88 88-188
E-Mail:gs@wks.at

Gründerservice Tirol
Meinhardstraße 14
A-6020 Innsbruck
Telefon:+43 (0)5 90 905-2222
Fax:+43 (0)5 90 905-1385
E-Mail:gruenderservice@wktirol.at

Gründerservice Vorarlberg
Wichnergasse 9
A-6800 Feldkirch
Telefon:+43 (0)5522 305-1144
Fax:+43 (0)5522 305-108
E-Mail:gruenderservice@wkv.at

Gründerservice Wien
Stubenring 8-10,
A-1010 Wien
Telefon:+43 (0)1 514 50-1050
Fax:+43 (0)1 514 50-1491
E-Mail:gruenderservice@wkw.at

Finanzamt – az adóhivatalok Ausztriában

Burgenland

A-7001 Eisenstadt, Neusiedlerstraße 46
Telefon: 02682 603
Telefax: 02682 603-5926000

A-2460 Bruck an der Leitha, Stefaniegasse 2
Telefon: 02682-603
Telefax: 02682-603-5926000

A-7400 Oberwart, Prinz Eugen-Straße 3
Telefon: 02682-603
Telefax: 02682-603-5926000
Wien – Bécs

Finanzamt Wien 3/11 Schwechat Gerasdorf (FA03)
A-1030 Wien
Erdbergstraße 192-196
Telefon: 01 711 17
Telefax: 01-71117-5911091

Finanzamt Wien 4/5/10 (FA04)
A-1050 Wien
Kriehubergasse 24-26
Telefon: 01 54685
Telefax: 01-54685-5912001

Finanzamt Wien 6/7/15 (FA05)
A-1070 Wien
Seidengasse 20
Telefon: 01 521 35
Telefax: 01 52135 5913001

Finanzamt Wien 8/16/17 (FA06)
A-1080 Wien
Josefstädterstraße 39
Telefon: 01 404 15
Telefax: 01-40415-5914001

Finanzamt Wien 9/18/19 Klosterneuburg (FA07)
A-1093 Wien
Nußdorferstraße 90
Telefon: 01 31617
Telefax: 01-31617-5915001

Finanzamt Wien 12/13/14 Purkersdorf (FA08)
A-1150 Wien
Ullmannstraße 54
Telefon: 01 89131
Telefax: 01 89131 5916002

Finanzamt Wien 1/23 (FA09)
A-1030 Wien
Radetzkystraße 2
Telefon: 01 71129
Telefax: 01 51433 5910002

Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel (FA10)
A-1030 Wien
Vordere Zollamtsstraße 5
Telefon: 01 71125
Telefax: 01 51433 5918001

Finanzamt Wien 2/20/21/22 (FA12)
A-1220 Wien
Dr. Adolf Schärf-Platz 2
Telefon: 01 20141
Telefax: 01 20141 5917001

Niederösterreich Alsó-Ausztria

Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs (FA15)
A-3300 Amstetten
Graben 7
Telefon: 07472 201
Telefax: 07472 201-5919000

A-3390 Melk
Abt Karl-Straße 25
Telefon: 07472 201
Telefax: 07472-201-5919000

A-3270 Scheibbs
Erlafpromenade 10
Telefon: 07472 201
Telefax: 07472-201-5919000

Finanzamt Baden Mödling (FA16)
A-2500 Baden
Josefsplatz 13
Telefon: 02236 206
Telefax: 02236-206-5920000
A-2340 Mödling

DI Wilhelm Haßlingerstraße 3
Telefon: 02236 206
Telefax: 02236 206-5920000

Finanzamt Gänserndorf Mistelbach (FA18)
A-2230 Gänserndorf
Rathausplatz 9
Telefon: 02282 294
Telefax: 02282-294-5921000

A-2130 Mistelbach
Mitschastraße 5
Telefon: 02282-294
Telefax: 02282-294-5921000

Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln (FA22)
A-2100 Korneuburg
Laaerstraße 13
Telefon: 02262 707
Telefax: 02262 707-5922000

A-2020 Hollabrunn
Babogasse 9
Telefon: 02262-707
Telefax: 02262-707-5922000

A-3430 Tulln an der Donau
Albrechtsgasse 26-30
Telefon: 02262-707
Telefax: 02262-707-5922000
Finanzamt Waldviertel (FA23)

A-3500 Krems an der Donau
Rechte Kremszeile 58
Telefon: 02732 884
Telefax: 01-51433-5923000

A-3950 Gmünd
Albrechtser Straße 4
Telefon: 02732 884
Telefax: 01-51433-5923000

A-3580 Horn
Schloßplatz 1
Telefon: 02732 884
Telefax: 01-51433-5923000
A-3830 Waidhofen an der Thaya

Niederleuthnerstraße 12
Telefon: 02732 884
Telefax: 01-51433-5923000

A-3910 Zwettl-Niederösterreich
Hamerlingstraße 2a
Telefon: 02732 884
Telefax: 01-51433-5923000

Finanzamt Lilienfeld St. Pölten (FA29)
A-3100 St. Pölten
Daniel Gran-Straße 8
Telefon: 02742 304
Telefax: 02742 304 5924000

A-3180 Lilienfeld
Liese Prokop Straße 14
Telefon: 02742 304
Telefax: 02742 304 5924000

Finanzamt Neunkirchen Wr. Neustadt (FA33)
A-2700 Wiener Neustadt
Grazerstraße 95
Telefon: 02622 305
Telefax: 02622-305-5925000

A-2620 Neunkirchen
Triesterstraße 16
Telefon: 02622 305
Telefax: 02622-305-5925000

Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart (FA38)
A-2460 Bruck an der Leitha
Stefaniegasse 2
Telefon: 02682-603
Telefax: 02682-603-5926000

Steiermark

Finanzamt Bruck Leoben Mürzzuschlag (FA65)
A-8600 Bruck an der Mur
An der Postwiese 8
Telefon: 03842 407
Telefax: 01 51433 5936 001

A-8700 Leoben
Erzherzog Johann-Straße 5
Telefon: 03842 407
Telefax: 01 51433 5936 002

A-8680 Mürzzuschlag
Bleckmanngasse 10
Telefon: 03842 407
Telefax: 01 51433 5936 003

Finanzamt Oststeiermark (FA67)
A-8330 Feldbach
Gnaser Straße 3
Telefon: 03152 837
Telefax: 01 51433 5937 001

A-8230 Hartberg
Rot Kreuz Platz 2
Telefon: 03152 837
Telefax: 01 51433 5937 002

A-8490 Bad Radkersburg
Grazertorplatz 15
Telefon: 03152 837
Telefax: 01 51433 5937 003

A-8160 Weiz
Hans Kloepfergasse 10
Telefon: 03152 837
Telefax: 01 51433 5937 004

Finanzamt Graz-Stadt (FA68)
A-8010 Graz
Conrad von Hötzendorf-Str. 14-18
Telefon: 0316 881 538000
Telefax: 0316 817608

Finanzamt Graz-Umgebung (FA69)
A-8010 Graz
Adolf-Kolping-Gasse 7
Telefon: 0316 881 539000
Telefax: 0316 881 539981

Finanzamt Judenburg Liezen (FA71)
A-8750 Judenburg
Herrengasse 30
Telefon: 03572 201
Telefax: 01 51433 5940 001

A-8940 Liezen
Hauptstraße 36
Telefon: 03572 201
Telefax: 01 51433 5940 002

Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg (FA72)
A-8430 Leibnitz
Lastenstraße 10
Telefon: 03452 703
Telefax: 01 51433 594 1000

A-8530 Deutschlandsberg
Bahnhofstraße 6
Telefon: 03452 703
Telefax: 01 51433 594 1000

A-8570 Voitsberg
Dr. Ch. Niederdorfer-Straße 1
Telefon: 03452 703
Telefax: 01 51433 594 1000
Oberösterreich (Felső-Ausztria)

Finanzamt Braunau Ried Schärding (FA41)
A-5280 Braunau am Inn
Stadtplatz 60
Telefon: 07722 882 527000
Telefax: 07722 66715

A-4910 Ried im Innkreis
Friedrich Thurner Straße 7
Telefon: 07722 882 527000
Telefax: 07752 81030

A-4780 Schärding
Gerichtsplatz 1-2
Telefon: 07722 882 527000
Telefax: 07712 3161
Finanzamt Linz (FA46)

A-4020 Linz
Bahnhofplatz 7
Telefon: 0732 6998 528000
Telefax: 0732 6998 5928002

Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr (FA51)
A-4400 Steyr
Handel-Mazzetti-Promenade 14
Telefon: 07252 571 529000
Telefax: 01-51433-5929003

A-4560 Kirchdorf an der Krems
Pernsteinerstraße 23-25
Telefon: 07252 571 529000
Telefax: 01-51433-5929001

A-4320 Perg
Herrenstraße 20
Telefon: 07252 571 529000
Telefax: 01-51433-5929002

Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (FA52)
A-4020 Linz
Bahnhofplatz 7
Telefon: 0732 6998 530000
Telefax: 0732 6998 5930003

A-4240 Freistadt
Schloßhof 2
Telefon: 0732 6998 530000
Telefax: 0732 6998 5930001

A-4150 Rohrbach in Oberösterreich
Linzerstraße 15
Telefon: 0732 6998 530000
Telefax: 0732 6998 5930002

Finanzamt Gmunden Vöcklabruck (FA53)
A-4840 Vöcklabruck
Hatschekstraße 14
Telefon: 07672 731 531000
Telefax: 07672 731 5931002

A-4810 Gmunden
Tagwerkerstraße 2
Telefon: 07672 731 531000
Telefax: 07672 731 5931001

Finanzamt Grieskirchen Wels (FA54)
A-4601 Wels
Dragonerstraße 31
Telefon: 07242 498 000
Telefax: 01-51433-5932002

A-4710 Grieskirchen
Manglburg 17
Telefon: 07242 498 000
Telefax: 01-51433-5932001
Kärnten (Karintia)

Finanzamt St. Veit Wolfsberg (FA59)
A-9300 St. Veit an der Glan
Sponheimer Straße 1
Telefon: 04212 465
Telefax: 01-51433-5934001

A-9400 Wolfsberg
Lindhofstraße 3
Telefon: 04212 465
Telefax: 01-51433-5934002

Finanzamt Spittal Villach (FA61)
A-9500 Villach
Meister-Friedrich-Straße 2
Telefon: 04242 207
Telefax: 01-51433-5935002

A-9800 Spittal an der Drau
Dr. Arthur Lemisch-Platz 2
Telefon: 04242 207
Telefax: 01-51433-5935001

Tirol

Finanzamt Kitzbühel Lienz (FA82)
A-6370 Kitzbühel
Im Gries 9
Telefon: 05356 604
Telefax: 01 514 33-5943000

A-9900 Lienz
Dolomitenstraße 1
Telefon: 05356-604
Telefax: 01 514 33-5943000
Finanzamt Kufstein Schwaz (FA83)

A-6330 Kufstein
Oskar Pirlo-Straße 15
Telefon: 05372 702
Telefax: 05372-702-5944000

A-6130 Schwaz
Brandlstraße 19/1
Telefon: 05372 702
Telefax: 05372-702-5944000

Finanzamt Landeck Reutte (FA84)
A-6500 Landeck
Innstraße 11
Telefon: 05442 601
Telefax: 01 51433 5945000

A-6600 Reutte
Claudiastraße 7
Telefon: 05442-601
Telefax: 01 51433 5945000

Vorarlberg

Finanzamt Bregenz (FA97)
A-6900 Bregenz
Brielgasse 19
Telefon: 05574 692
Telefax: 05574 692 5949000

Finanzamt Feldkirch (FA98)
A-6800 Feldkirch
Reichsstraße 154
Telefon: 05522 301
Telefax: 01 51433 5950000

Salzburg

Finanzamt St. Johann Tamsweg Zell am See (FA90)
A-5700 Zell am See
Brucker Bundesstraße 13
Telefon: 06542 780
Telefax: 01-51433-5946002

A-5580 Tamsweg
Gartengasse 3
Telefon: 06542 780
Telefax: 01-51433-5946003

A-5600 St. Johann im Pongau
Hans Kappacher-Straße 14
Telefon: 06542 780
Telefax: 01-51433-5946001

Finanzamt Salzburg-Stadt (FA91)
A-5026 Salzburg-Aigen
Aignerstraße 10
Telefon: 0662 6380 547000
Telefax: 0662 6380 5947000

Finanzamt Salzburg-Land (FA93)
A-5026 Salzburg-Aigen
Aignerstraße 10
Telefon: 0662 6380 548000
Telefax: 0662 6380 5948000

Forras: http://goo.gl/pXB5n0

[catlist]