Családi pótlék, besokalltak az osztrákok

Júniusban a Kronen Zeitung és  a die Presse, legutóbb, szeptemberben a der Standard közölt adatokat arról, hogy az elmúlt években mennyi családi pótlékot fizetett ki Ausztria más EU, illetve EGT-tagállamban élő gyerekek után. Hogy miről is van szó pontosan?

Az Európai Unió tagállamaiban a szociális ellátások meghatározása tagállami hatáskör, mert a szociális biztonságra vonatkozó kérdések és jogszabályok nem harmonizáltak, hanem az ún. koordináció elve érvényesül, vagyis a családi ellátások fajtái, a jogosultság feltételei teljesen különbözőek, és  családi pótlék esetében elsődlegesen annak a tagállamnak a joga alkalmazandó, ahol a szülő dolgozik, társadalom- és egészségbiztosítással rendelkezik, és a gyermek él.

Abban az esetben ha a gyermek nem ott él, mint ahol valamely szülő dolgozik, akkor a gyermek a lakóhelye szerinti tagállamban jogosult az ellátásra, de ha ott a családi ellátások összege alacsonyabb, mint a másik érintett államban, akkor a két tagállam ellátásainak különbözetét utóbbi tagállamnak ki kell fizetnie, melyet kérvényezni kell. Egyszerűbben, ha például apuka Ausztriában dolgozik, anyuka pedig Magyarországon és a gyerekek is ott élnek anyukájukkal, akkor Magyarország fizeti ki a családi pótlékot, de mert ennek összege jóval alacsonyabb, mint pl. az ausztriai juttatásé, így a különbözetet az osztrák hatóságoknak kell kifizetnie. A kifizetést Ausztriában kérvényezni kell.

A sajtó hírek szerint a különbözet kifizetésének kötelezettségéből adódóan csak 2013-ban több mint 65 millió eurónyi juttatást küldött az osztrák kormány Magyarországra, további 13,2 millió eurót Szlovéniába, 48 millió eurót Szlovákiába és 31 milliót Lengyelországba, 11,3 milliót Romániába. Ezért a külföldieknek juttatott családi pótlék európai uniós szintű reformját sürgette az osztrák külügyminiszter, a néppárti Sebastian Kurz, aki egyébként 28 évével a világ legfiatalabb minisztere és a menekültválság kapcsán mostanában egyre gyakrabban tűnik fel magyarországi csatornák híradóiban is. Kurz szerint az Európai Uniónak együttes erővel kellene szigorítani a jelenlegi rendelkezéseken, mert meghaladhatják néhány ország szociális rendszerének teljesítőképességét, az ügyben nyáron egyeztetett brit kollégájával Philip Hammonddal is.

Az összeg évről évre nő, a der Standard és a Kleine Zeitung hasábjain szeptemberben megjelent adatok szerint összességében 2013-ban 207 millió Eurót fizetett ki Ausztria ezen a jogcímen a nem Ausztriában élő gyereke után, míg 2014-ben ez az összeg már 233 millió Euróra rúgott. A legnagyobb szelet (71 millió Euró) pedig továbbra is Magyarországon élő gyerekek után került kifizetésre.  A témát természetesen az FPÖ, a szélsőjobboldali Szabadságpárt is piszkálni kezdte.

Azon – különböző szociálpolitikai szempontok mentén – el lehet vitatkozni, hogy jogos-e a különbözet kifizetését megkövetelni a tagállamoktól, de az tény, hogy a jóléti kiadásokhoz adójukkal és járulékaikkal a családjuk nélkül itt dolgozók is hozzájárulnak, ráadás számos egyéb szolgáltatást (például oktatást, egészségügyet) alapvetően a másik tagállamban veszik igénybe családtagjaik, így a helyi büdzsét az a költség sem terheli.

Nézzük, mi és mennyi a szóban forgó ellátás Ausztriában.

A magyar családi pótléknak megfelelő gyermekek után alanyi jogon járó ellátás az ún. Familienbeihilfe,  melynek összege a gyerekek számától és életkorától is függ. A gyermek 18 éves koráig jár, illetve 24 éves korig járhat, ha a gyermek nappali tagozaton tanul tovább és a jövedelme nem haladja meg az éves nettó  9.000 Eurot.

Az alapösszeg 2014 júliusától

0 és 3 év között: 109,70 Euro/hó
3 és 10 éves kör között: 117,30 Euro/hó
10 éves kortól: 136,20 Euro/hó
19 éves kortól: 158,90 Euro/hó

Korábban létezett 13. havi családi pótlék, mely megszűnt, ma már csak az iskoláskorú gyermekek esetében 100 euró/gyermek iskolakezdési támogatást nyújt az osztrák állam, mely szintén a családi pótlékkal együtt kerül kifizetésre szeptemberben.Erre gyerekszám függvényében jön rá, két gyermek esetében 6,70 Euro kiegészítés  gyerekenként., a kiegészítés a gyerekszám növekedésével együtt emelkedik. Havonként és gyerekenként további 58,40 Euro „Kinderabsetzbetrag” gyerekek utáni adókedvezmény kerül átutalásra a családi pótlékkal együtt, ez utóbbit külön kérelmezni nem kell.

Hogy adott hónapban mekkora összegű családi pótlék jár a gyermekek után, az az interneten fellelhető kalkulátorokkal könnyedén kiszámítható, többek közt a Munkaügyi Kamara oldalán itt.

Tovabb az eredeti cikkre: http://becsboljelentjuk.blogspot.co.at/2015/09/ausztrianak-elege-kulfoldre-kifizetett.html