Bölcsőde, Óvoda, Iskola Ausztriában

Bölcsőde
A jelentkezési feltételei tartományonként különbözőek:

  • 0-3 éves életkor
  • városi bölcsőde esetén gyermek és a szülő/nevelő bejelentett állandó lakcíme és személyes bejelentkezés az MA10 (Magistrat) osztályon,
  • vagy online jelentkezés (magán bölcsőde esetén az adott óvodában folyik a jelentkezés)

A postán, faxon vagy email-en történő igény bejelentést legkésőbb az adott év májusáig (szeptemberi kezdéshez) kell eljuttatni az adott városi/kerületi hivatalhoz. A szülők két bölcsödét részesíthetnek előnyben.
A bölcsőde a bejelentett állandó lakcímmel rendelkezők számára ingyenes, csupán az étkezés díját (57,00 EUR/hó) kell megfizetni. Egyéb esetben a bölcsőde igénybevétele költségtérítéses.

Óvoda 

A 2010-2011-es óvodai évtől a félnapos óvoda (legalább 16óra/hét) szeptembertől júniusig kötelezővé vált. A szabályozás tartományonként változik. Van állami óvoda, magán- és üzemi óvoda.
Az állami óvodába az adott város/kerület (Magistrat) hivatalánál kell jelentkezni januárban és februárban szeptemberi kezdés érdekében. Feltétel:

  • 3-6 éves életkor,
  • városi óvoda esetén a gyermek és a szülő/nevelő bejelentett állandó lakcíme és személyes jelentkezés az MA10 (Magistrat osztályon,
  • vagy online jelentkezés (magán óvoda esetén az adott óvodában folyik a jelentkezés)

Az üzemi óvodák az adott üzemben vagy annak közelében találhatóak és a munkavállalók gyerekei vehetik igénybe.

Iskola

Minden hat és tizenöt év közötti gyermek iskolaköteles.

  • Általános iskola – Volksschule (1-4 osztályig általános iskola alsó tagozat, 6-10 éves korig)
  • Kötelező iskola felsőbb osztálya – Hauptschule (5-8 osztályig általános iskola felső tagozat, illetve középiskolai alsó tagozat, 10-14 éves korig)
  • Felsőbb oktatási iskola – AHS/BHS-BMS/Polytechnische Schule(gimnázium/szakközépiskola/technikum) (14-18/19 éves korig)

Általános iskola – Volksschule

Iskolába azok a gyerekek mehetnek, akik augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket. Az iskolaköteles gyereket a szülőnek/nevelőnek kell bejelenteni az illetékes általános iskolánál (Volkschule, Grundschule). A gyerek első osztályt az iskolai beiratkozás után kezdheti el. Beiratkozásnál a kerületi iskolafelügyelő dönt a gyerek első osztályba vételéről. Az iskolafelügyelő hatásköre, hogy megállapítsa a gyerek iskolaérettségét. Amennyiben a gyerek még nem iskolaérett, iskola előkészítőben kerül elhelyezésre.
Alsószintű középfokú oktatás – Hauptschule
A beiratkozás a nyári szünetben zajlik, de legkésőbb két héttel a nyári szünet után. A tanulókat – a férőhely, illetve a törvényben előírt feltételek alapján – az adott illetékes iskolahatóság helyezi el az adott intézményben. A szülők erről legkésőbb az előző év végén értesítést kapnak.
A német, matematika és idegen nyelv tantárgyaknál – figyelembe véve az egyéni teljesítőképességet – csoportbeosztások vannak. A többi tantárgynál felzárkóztató oktatásra van lehetőség. A harmadik és a negyedik osztályban fontos szerepet kap a továbbtanulás iránya, itt dől el, hogy a tanuló milyen irányultságú középiskolában folytatja majd tanulmányait.

Középiskola – AHS-Gymnasium/BHS-BMS/Polytechnische Schule

Felsőbb oktatási iskola – Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS)

Mentesül a felvételi vizsga alól az a tanuló, aki német nyelvből, olvasásból és matematikából „jó”(gut), a többi tantárgyból pedig megfelelően teljesített. „Közepes”(befriedigend) teljesítésnél az iskola még támogathatja az iskolás gimnáziumba történő jelentkezését. A jelentkezés az iskolai értesítő alapján az AHS intézményénél történik a második félévében. Kivételt képez Bécs tartomány, ahol az AHS-be való jelentkezést a Volksschule szervezi.

Egyetem – Universität

A jelentkezéshez a magyar érettségi bizonyítvány és a német nyelvtudást igazoló okmány, valamint azok hiteles német nyelvű fordításuk szükséges. Bizonyos szakoknál felvételi vizsgát is kell tenni (pl. művészet, stb). Ausztriában jelentkezési korlátozás van az orvostan, a pszichológia, az állatorvostan, a fogorvostan szakokon. Nem kell tandíjat fizetnie annak az európai uniós állampolgárnak, akinek tanulmánya nem haladja meg a maximum nyolc félévet (hat félév + két év tolerancia félév.)

Főiskola – Fachhochschule 

A jelentkezéshez a magyar érettségi bizonyítvány és a német nyelvtudást igazoló okmány, valamint azok hiteles német nyelvű fordításuk szükséges. Az osztrák főiskolákon minden évben a szakirány szerinti jelentkezési korlátozás és felvételi vizsga van. A felvehető hallgatók számát az adott főiskola határozza meg. A felvételi vizsga írásos pályázatból, írásbeli tesztből és személyes beszélgetésből áll.
További információk:
http://www.bmwf.gv.at/startseite/studierende/studieren_in_oesterreich
http://www.help.gv.at
http://www.bmukk.gv.at/schulen
http://www.bildungsserver.com/
http://www.gemeinsamlernen.at/
http://www.wien.gv.at/bildung/kindergarten/kdg/
http://www.wien.gv.at/amtshelfer/gesellschaft-soziales/kindergarten/anmeldung/kindergarten.html
http://www.wien.kinderfreunde.at/Bundeslaender/Wien/Unser-Angebot/Kinderbetreuung/Betriebskindergaerten
http://www.wien.gv.at/bildung/kindergarten/krippe/
http://www.wien.gv.at/amtshelfer/gesellschaft-soziales/kindergarten/anmeldung/krippe.html
http://www.bmwf.gv.at/startseite/wissenschaft/national/studieren_in_oesterreich/fh_studiengaenge/
Magyar nyelvű oktatási lehetőségről tájékoztató
http://www.ungarischlernen.at/ – Bécsi Magyar Iskolaegyesület
http://smentsik.alfahosting.org/ – Bécsi Magyar Iskola
www.collegium-hungaricum.at – Collegium Hungaricum
www.bg-oberwart.at – Kéttannyelvű Gimnázium Felsőőr/Burgenland

Forras: http://goo.gl/Pvi6RV

[catlist]