Betegségi biztosítás Ausztriában

Mivel lehet a betegbiztosítási ellátásokat igénybe venni?

Eddig az igénybevételhez egy beteglap, illetve egy fogorvosi kezelésről szóló igazolás bemutatása volt szükséges. A beteglapot a munkáltató állította ki, és tartalmazta a biztosított személyi adatait, valamint a biztosítási számát (magyarországi megfelelője a TAJ-szám). A 2005-ös év folyamán a beteglapot felváltotta az ún. e-card (egy chipkártya). Az e-card-ot nem kell megigényelni, azt a TB automatikusan postán kiküldi minden biztosítottnak és hozzátartozóiknak.

Mely szabályok érvényesek a betegbiztosítás területén az Osztrák-Magyar Szociális Biztonságról szóló Egyezményből adódóan?

A keresőtevékenységet folytató biztosított keresőtevékenysége alapján Ausztriában TB-biztosított, és Ausztriában és Magyarországon is igénybe veheti a betegbiztosítási ellátásokat (TB-orvost kereshet fel, kórházi kezelést kaphat stb.). Ha ezeket az ellátásokat Magyarországon veszi igénybe, a magyar társadalombiztosító költségeit az osztrák megtéríti. Az igénybevételhez az E106-os formanyomtatvány beadása szükséges az osztrák társadalombiztosítónál.

Lehet-e a Magyarországon élő hozzátartozókat biztosíttatni?

Az Ausztriában kereső tevékenységet folytató személy Magyarországon lakó hozzátartozóit biztosíttathatja, amennyiben maguk saját jogon nem rendelkeznek betegbiztosítással. Jogosultsággal rendelkező hozzátartozók általában a 18 év alatti gyermekek és a házastársak.

Milyen ellátásokat vehetnek igénybe a biztosíttatott hozzátartozók?

Az együtt biztosított hozzátartozók csak Magyarországon vehetik igénybe a betegbiztosítási ellátásokat! (Kivétel: Ha ausztriai tartózkodásuk során sürgős, azonnali orvosi ellátás szükséges, akkor a hozzátartozók első kezelésben Ausztriában is részesülhetnek.)

Magyarországon is betegállományba veheti a munkavállalót egy orvos?

Ha az Ausztriában kereső tevékenységet folytató személy otthon, Magyarországon betegszik meg, akkor egy magyar orvos betegállományba veheti. Ehhez az illetékes megyei Egészségbiztosítási Pénztár kitölti az E115 jelzésű formanyomtatványt, és továbbítja azt az osztrák betegbiztosítási pénztárnak.

Mi történik a Magyarországon már lerótt betegbiztosítási járulékokkal?

Az Ausztriában foglalkoztatott személy a pluszban Magyarországon lerótt betegbiztosítási járulékait visszaigényelheti.

Forras: http://goo.gl/NsNuk

[catlist]