Az osztrák gazdaság

Ausztria a Kelet és Nyugat közötti helyzete miatt mindig fontos tényezőnek számított a kereskedelemben. A korábbi agrárország sikeresen lépett, és alakította iparivá egykori gazdaságát, amely folyamatosan növekedett az igen nagy mennyiségű állami tulajdonrész valamint a piacgazdaság ötvözésével.
Az élénk nemzetközi kapcsolatokra és idegenforgalomra épült alpi gazdaság

Ausztria gazdasága alapvetően földrajzi helyzetére, természeti adottságaira és történelmi emlékeire, kulturális értékeire épül. Ebből az aspektusból élénk külkapcsolatait kell kiemelni, bár hozzá kell tenni, hogy a legfontosabb kereskedelmi partnerrel, Németországgal az export-import több mint felét bonyolítja le. Az ország legfontosabb és legnagyobb jövedelmet hozó ágazata az idegenforgalom, amely az Alpok természeti szépségeire és az alpesi sportlehetőségekre, valamint a nagyobb városok (elsősorban Bécs, Salzburg és Innsbruck) történelmi nevezetességeire, műemlékeire és gazdag kulturális életére, hagyományaira támaszkodik.

Az osztrák ipar

Az országban bányászott kevés ásványi nyersanyag ellenére az ipar fejlett és viszonylag sokoldalú. A vasgyártás hatékonyságára jellemző, hogy az évi nyersvas- és nyersacél-termelés közel felét képes exportálni az ország. Az olcsó vízenergiára fejlett alumínium-kohászat települt, jelentős továbbá az ország vegyipara (műanyagipar) valamint a villamos berendezések gyártása. A legfontosabb ipari központok egyben a legnagyobb városok is: Bécs, Graz (faipar), Linz, Salzburg (optikai ipar), Innsbruck.

Az alpesi gazdálkodás

Az alpesi legelőkön intenzív belterjes tejeltető szarvasmarhatenyésztés folyik (nyáron a magaslati legelőkön az almokon vannak az állatok, télen karámban tartják őket.) Az ország erdősültsége Finnország és Svédország után a legnagyobb, a kisbirtokosok kezében lévő erdőgazdaságok a fa- és papíripar számára nyújtanak nyersanyagot, továbbá exportra termelnek. A családi erdő- és tejgazdaságok mellett állami tulajdonú gazdaságok is szép számmal előfordulnak.

Az ősi, európai kereskedelmi útvonalak hálójában

Ausztria területén régi kereskedelmi útvonalak nyomai találhatók, amelyek az Alpok hágóin vezettek át, és kötötték össze az Alpoktól délre illetve északra fekvő területeket. A hágók mellett főleg a folyóvölgyekben vezetnek utak, de mivel az ország fekvése meglehetősen átmenő-jellegű, sűrű az úthálózat, s a hegyláncokon való átkelést számos kisebb-nagyobb alagúttal oldják meg, sikeresen. Az osztrák utak minősége kiváló, az autópálya-sűrűség nagy, és könnyen megbirkózik a kereskedelem valamint a nagymértékű idegenforgalom kihívásaival. Az állami tulajdonú osztrák vasúthálózat is jelentős és korszerű, bár szerepe alárendelt a közúthoz képest. Bécs nemzetközi repülőtere (Schwechat) számos országba indít járatot, továbbá létezik belföldi légiforgalom is (Graz, Klagenfurt, Salzburg, Linz).

Az osztrák tartományok gazdasága

Ausztriában – Bécset is beleértve – 9 tartomány található, ezek gazdasága némiképp eltér egymástól. A fejlett iparral rendelkező ország termékeit elsősorban a főváros környéke, Alsó- és Felső-Ausztria (nehézipar) valamint Stájerország illetve Karintia (könnyűipar) állítja elő. A szántóföldi növénytermesztés fő színtere elsősorban Burgenland, továbbá Felső- és Alsó-Ausztria, ezeken a területeken, különösen Burgenlandon virágzik a szőlő- és bortermesztés. Az ország legfontosabb gazdasági ágazatában, az idegenforgalomban valamennyi tartomány részt vesz, ugyanakkor Bécs, Salzburg, Tirol és Vorarlberg idegenforgalma kiemelkedőnek számít.

Híres osztrák települések, üdülők

Legfontosabb idegenforgalmi központ Bécs mellett Salzburg (Mozart szülőhelye, zenei fesztivál, barokk város) továbbá Tirol fővárosa Innsbruck, valamint jelentős még Graz idegenforgalma is. Az azonos nevű tó partján fekvő Hallstatt városka vaskori kultúrájáról, sóbányájáról és gyönyörű fekvéséről híres. Schladming sörgyáráról és a Dachstein valamint az Alacsony-Tauern síterepeinek központjaként érdemel említést. Az egyik leghíresebb magashegyi üdülőhely Heiligenblut falucska vagy a Ziller-völgyi-Alpokban található Mayrhofen. Mariazell nemzetközileg ismert zarándokhely, de évről évre rengetegen keresik föl a Melki apátságot is.

Forras: http://goo.gl/CsUHx
[catlist]