Ausztriai beutazás és tartózkodás

A 2006. április 30-án hatályba lépett 2004/38 EK irányelv értelmében az uniós polgárok három hónapig továbbra is engedély nélkül tartózkodhatnak az EU más tagállamaiban (természetesen személyazonosító igazolvány vagy útlevél szükséges).

Az uniós polgárok három hónapon túli tartózkodása esetén a tagállamok bejelentési kötelezettséget követelhetnek meg. Tartózkodási engedély ekkor sem kell, a bejelentésről az illetékes hatóságok igazolást állítanak ki. A három hónapon túli tartózkodásnál azonban a tagállamok kérhetik a megélhetéshez szükséges rendszeres jövedelem és a teljes körű betegbiztosítás igazolását.

Azok az EGT tagországbeli, illetve svájci állampolgárok, valamint hozzátartozóik, akik 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodnak Ausztriában, kötelesek ezt – legkésőbb a 3 hónap eltelte után – a letelepedési hatóságnál (a tartományi kormány hivatalában, ill. a kerületi/járási közigazgatási hatóságnál) jelenteni. Az illetékes hatóság egy tartózkodási igazolást állít ki.

Az EGT tagállambeli és svájci állampolgárok harmadik országbeli családtagjainak állandó tartózkodásra jogosító kártyát állítanak ki.

Amennyiben valaki hosszabb ideig szeretne munkavállalás, illetve tanulás céljából Ausztriában tartózkodni, az ideiglenes vagy állandó lakhelyét három napon belül be kell jelentenie a lakóhely szerinti illetékes osztrák hatóságnál.

Az ausztriai tartózkodásról, letelepedésről és a bejelentkezésről a www.help.gv.at hivatalos lakossági tájékoztató oldalon található információ.

Az ausztriai bejelentkezéshez szükséges formanyomtatványok.

Forrás: http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_tagallamok&id=5

[catlist]