A közvetlen adózásról a közösségi joganyagok nem rendelkeznek, ezért – bár a tagállamok adórendszerei hasonlóak – minden tagállamban különböző fajtájú és mértékű adónemekkel találkozunk.

A közösségi jog szerint a tagállamok adórendszerének követnie kell azt az általános diszkriminációellenes szabályozást, miszerint egy tagállam állampolgárai, akik egy másik tagállam területén élnek, nem részesülhetnek kedvezőtlenebb adózási feltételekben, mint az adott tagállam állampolgárai.
A közösségi adózási szabályok szerint minden EU tagállam állampolgára, minden (akár több nem EU tagállambeli) jövedelme után abban a tagállamban köteles adót fizetni, amelyben lakik. A kettős adózásról szóló országok közötti egyezmények gondoskodnak arról, hogy az adóalany csak egy helyen fizessen adót.

Személyi jövedelemadó

Az EU-ba történő belépéssel nem változott meg a magyar adóügyi illetőséggel bíró munkavállalók EU-tagállamokban végzett munkája ellenértékeként kapott jövedelem adóztatásának eddigi gyakorlata. Tehát továbbra is a vonatkozó kétoldalú kettős adóztatást elkerülő egyezmények releváns rendelkezéseit szükséges alkalmazni.

Ausztria esetében a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt az 1976. évi 2. tvr-ben hirdették ki.

Főszabályként elmondható, hogy a külföldön végzett munkáért, külföldi személytől kapott jövedelem a munkavégzés helye szerinti ország vonatkozó adójogszabályai szerint adózik.

Amennyiben a külföldön végzett munka időtartama nem haladja meg a 183 napot, és az ezért járó ellenértéket egy magyar adóügyi illetőségű személy fizeti, úgy a jövedelem Magyarországon adózik.

Az osztrák személyi jövedelemadó sávjai, illetve százalékos összege 2009-es adóreform után 2009. január 1-jétől módosultak (2005-2008 között azonos rendszer volt érvényben).

Az osztrák személyi jövedelem az alábbiak szerint adózik.

Személyi jövedelemadó számítása 2009/2010

Jövedelem euróban Adó számítása Adó százalékban
11 000 euróig 0 0%
11 000 – 25 000 euró ((Jövedelem-11 000)x5110)/14 000 36,5%
25 000 – 60 000 euró 5110+((Jövedelem-25 000)x15 125)/35 000 43,214%
60 000 euró felett 20 235+(Jövedelem-60 000)x0,5 50%

További információ ezen az oldalon található.

Az adófizetők számára a 2008-as évre a munkavállalói adóbevallásról (munkabér, SZJA) vonatkozó tudnivalókat az osztrák Pénzügyminisztérium által kiadott tájékoztató anyagban olvasható magyar nyelven.

Örökösödési adó

Az örökösödési adót akkor kell fizetni, ha bármilyen tulajdon fizetés nélkül cserél gazdát. A hozzátartozói viszony és a tulajdon értékétől függően az adó (I.-V. Adóosztály) 2 és 60 % között mozog.

Ingatlanvásárlási adó

  • Házastárstól, szülőtől, gyermektől, unokától, nevelt gyermektől vásárolt ingatlanra: 2%
  • Házastársnak házastárstól válás ideje alatt: 2%
  • Ingatlanvásárlás bárki mástól: 3.5%

Általános forgalmi adó

Minden vásárlásnál fizetendő, közvetett adónem. Ausztriában 10-20% között mozog a termék fajtájától függően. Minden üzleti vállalkozás havonta kiszámolja, hogy mennyi Áfá-t fizetett más üzleti vállalkozásoknak szolgáltatások, illetve termékek beszerzéséért, majd ezt az összeget összehasonlítja a vásárlói által hozzá befizetett Áfa összegekkel. Ha a beszedett Áfa nagyobb, mint a kifizetett, a különbözetet kell az adóhivatalnak befizetni.

Külföldi vállalkozók abban az esetben igényelhetik vissza az Áfá-t az osztrák hatóságoktól ha:

  • Állandó kirendeltséggel rendelkeznek
  • Árukat szállítanak
  • Szolgáltatásokat nyújtanak Ausztriában

Társasági adó

A jelenlegi szabályok szerint a társasági adó a nyereség 25 %-a.

További információ:

Finanzamt

Európa szerver

Forrás: http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_tagallamok&id=5

Kapcsolódó bejegyzések

[catlist]