Adózás – Rendkívüli terhek (Aussergewöhnliche Belastungen)

Azokat a kiadásokat és ráfordításokat, melyek rendkívüliek és kényszerből keletkeznek, továbbá rontják a munkavállaló gazdasági teljesítőképességét „rendkívüli kiadások” formájában érvényesíthetők vagy önrész figyelembe vételével vagy önrész figyelembe vétele nélkül.

Azokban az esetekben ahol önrészt is figyelembe vesznek, ez az önrész jövedelemtől függően 6% és 12% között van és csak az ezt meghaladó összeg csökkenti az adóalapot.

Rendkívüli terhek önrésszel:

BETEGSÉG KÖLTSÉGEI

  • orvosi, korházi díjak
  • gyógyszerek költségei
  • gyógyászati eszközök költségei
  • fogpótlás, fogkezelés költségei
  • szülés költségei
  • útiköltség orvoshoz vagy korházba

BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS DIÉTA KÖLTSÉGEI – EZEKET ÁTALÁNYDÍJJAL SZÁMOLJÁK

GYÓGYKÚRA KÖLTSÉGEI

  • tartózkodás költségei
  • szanatóriumi kezelés és orvosi ápolás
  • kapcsolódó utazási költségek

KÖLTSÉGÁTVÁLLALÁS ALACSONY JÖVEDELMŰ PARTNER ESETÉBEN

IDŐSEK OTTHONA, GONDOZÓ INTÉZET VALAMINT HÁZI ÁPOLÁS KÖLTSÉGEI

TEMETKEZÉSI KÖLTSÉGEK

Gyermekgondozási költségek egyedül nevelők esetében € 2.300 összeghatárig

Rendkívüli terhek önrész nélkül

GYERMEKEK TÁVOLI SZAKMAI KÉPZÉSE

Gyermekek lakóhelytől távoli szakképzésére irányuló ráfordításokat átalányösszeggel kell rendkívüli teherként figyelembe venni, ha a lakóhely környékén– 80 km-es körzetben – nincs megfelelő szakképzésre lehetőség. Az átalány összege € 110 a képzés minden megkezdett hónapjára.

KATASZTRÓFAKÁROK ELHÁRÍTÁST CÉLZÓ RÁFORDÍTÁSOK

Rendkívüli terhek fogyatékosság esetén

Testi vagy szellemi fogyatékosság esetén külön átalány összeg csökkenti a fogyatékosság mértékének függvényében az adóalapot. Az átalány érvényesítése az élet vagy házastárs min 25%-os fogyatékossága esetében érvényesíthető. Igényelhető ugyanakkor olyan gyermek fogyatékossága esetében, amely után családi pótlékot vagy gyermektartási adókedvezményt kap a szülő. (Gyerektartás Ausztriában)

 
FOGYATÉKOSSÁG MÉRTÉKE [%] ÁTLÁNY [€]
25-34 75,00
35-44 99,00
44-54 243,00
54-64 294,00
64-74 363,00
74-84 435,00
84-94 507,00
94 FELETT 726,00

A fogyatékosságot, illetve a munkaképesség csökkenést megfelelő hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. Ebben az esetben szükséges lehet megfelelő osztrák hatóság vizsgálata és igazolása.

Forras: http://infoausztria.com/hasznos-tanacsok/ausztriaifontosinfok.pdf

[catlist]