Adózás – Különkiadások (Sonderausgaben)


Különkiadások (Sonderausgaben)

A szintén adóalap csökkentő hatású különkiadásoknál alapvetően különbséget teszünk a korlátozott mértékű és a korlátlan mértékű leírhatóságot tekintve.

Korlátozott mértékben negyedrészt levonható külön kiadások:

Ezeket a kiadásokat évente összesen legfeljebb € 2.920 összegig írhatják le a munkavállalók az adóalapból. Egyedül keresőknek vagy gyermeket egyedül nevelőknek járó adókedvezményre jogosultak esetében ez az összeg €5.840.

Bizonyos feltételek mellett három gyermektől a legmagasabb leírható összeg €1.460 –val emelkedik. Ezen külön kiadások összegének csak egynegyed része kerül beszámításra az adócsökkentésnél. (az adóbevallásban a teljes összeget kell megadni, a kedvezményként figyelembe vehető értéket a Finanzamt számítja ki!)

  • személybiztosítások díja: kockázati életbiztosítások, balesetbiztosítás, az állami nyugdíjbiztosításon belül fizetett külön díjak, önkéntes egészségbiztosítás, halál esetére és megélésre szóló tőkebiztosítás, járadékbiztosításhoz élethosszig fizetett járadékkal, ápolási biztosítás, özvegy-, árva-, ellátási- és elhalálozási pénztárhoz, önkéntes magasabb összegű biztosítás a kötelező nyugdíjbiztosítás keretében,
  • lakótér kialakítására vagy felújítására fordított kiadások: ezek csak Ausztria területén lévő ingatlanra vonatkozhatnak
  • új részvények és lakástakarékossági részvények
  • egyházi adók: évi € 200 összeghatárig levonhatók
  • adományok: az előző évi jövedelem 10%-áig levonhatók az adóalapból

Fontos!

Az adóhivatal automatikusan figyelembe vesz € 60 különkiadást, mint egynegyed részt, tehát € 240 alatti összeg beírása esetén nem változik az adó összege.

Korlátlan értékben elszámolható különkiadások:

  • az önkéntes folytatólagos biztosításra befizetett összegek a törvényes nyugdíjbiztosításon belül és a biztosítási idők pótlólagos megvásárlása a törvényes társadalombiztosításon belül, összegkorlátozás nélkül és teljes mértékben (negyedelés nélkül) valamint az átalányösszeg levonása nélkül leírhatók.
  • adó tanácsadási költségek

Forras: http://goo.gl/6k3Ibi

[catlist]