Adózás – Adókedvezmények – Absetzbeträge

Automatikusan (vagy a munkáltató által) figyelembe vehető adókedvezmények?

  • munkavállalói adókedvezmény (€ 54/év)
  • utazási költségekhez kapcsolódó adókedvezmény (€ 291/év)
  • nyugdíjasok adókedvezménye: (€ 400-ig évente, 2011-től € 764-ig évente)

Munkavállalói adókedvezmény

Összege: € 54 évente.
A munkavállalói adókedvezményt a munkáltató automatikusan figyelembe veszi. Határon túl dolgozó személyek adóbevalláskor a munkavállalói adókedvezmény helyett igényelhetik a határon túl dolgozó személyek adókedvezményét, melynek összege megfelel az előzőnek. Amennyiben fennáll az igény munkavállalói adókedvezményre, csekély jövedelem esetén negatív adóként € 110 összegig kifizethető, 2008-ban és 2009-ben a negatív adó a határon túl dolgozó személyek számára évente akár € 240-ra is rúghat.

Utazási költségekhez kapcsolódó adókedvezmény

Összege: € 291 évente
Az utazási költségekhez kapcsolódó adókedvezményt a munkáltató automatikusan figyelembe veszi. Határon túl dolgozó személyek esetében csak az adókivetéskor vonják le.[sc:infousztria]Átalányosan megváltja ez által a lakás és munkahely közti utazások ráfordítását. Azon munkavállalók, akik munkahelyüktől távolabb laknak, vagy akik számára lehetetlen tömegközlekedési eszköz igénybevétele, vagy akiktől ez nem elvárható, ehhez még járulékosan igényelhetik bizonyos feltételek meg léte esetén a jövedelem megszerzésére és megtartására fordított kiadás fejében az ingázó átalányt.

Nyugdíjasok adókedvezménye

Összege: € 400-ig évente (2011-tő l€ 764-ig évente)
Nyugdíjasok igényelhetik
A nyugdíjasok adókedvezményét a nyugdíjkifizető intézet automatikusan figyelembe veszi. € 17.000 évi nyugdíjilletményig € 400 –t tesz ki. 17.000 euró és 25.000 euró közötti nyugdíjilletmény esetében fokozatosan ható szabályozás lép életbe a nyugdíjasok adókedvezményével kapcsolatban. Magasabb nyugdíjilletmény esetében nem jár a nyugdíjasok adókedvezménye.

Egyedül keresők és gyermeküket egyedül nevelők adókedvezménye

Összege: € 364 évente (az egyedül keresők adókedvezményének alapösszege gyermekek nélkül)
Ha valaki egy vagy több gyermekért legalább hét hónapig családi pótlékot kapott, számára lépcsőzetes gyermek pótléklép életbe:

 
EGYEDÜL KERESŐ ILL. EGYEDÜL NEVELŐ GYERMEK PÓTLÉK GYERMEKENKÉNT [€] TELJES ADÓKEDVEZMÉNY ÖSSZEGE [€]
1 GYERMEKKEL 130,00 494,00
2 GYERMEKKEL 130 + 175 = 305 669,00
3 GYERMEKKEL 130 + 175 + 220 = 525 889,00
MINDEN TOVÁBBI GYERMEK + 220

Amennyiben az adófizető gyermekpótlékra jogosult, ezen összegeket (tehát legalább € 494-t) mint negatív adót kifizettetheti. Igényelhetik az egyedül keresők és gyermeküket egyedül nevelők.

Egyedül kereső az a személy,

  • aki a naptári évben hat hónapnál hosszabb ideig házas családi állapotú és korlátlanul adóköteles házastársától nem él állandóan külön, vagy
  • aki a naptári évben hat hónapnál hosszabb ideig korlátlan adóköteles élettárssal él házassághoz hasonló közösségben, miközben kettejük egyike legalább egy gyermekért részesül a gyermekek adókedvezményében

Egyik esetben sem szabad a (házas-) társ jövedelmének bizonyos határokat meghaladnia.
Az egyedül keresők adókedvezményében viszont mindig csak egy fél részesedhet. Ha mindkét fél (pl. egyetemista pár esetében gyermekkel) eleget tesz a feltételeknek, akkor a nagyobb jövedelmű fél részesedik az egyedül kereső kedvezményben. Ha mindkét fél jövedelme egyenlő ill. ha nincs jövedelmük, akkor a nőt illeti az adókedvezmény, kivéve, ha a férfi vezeti túlnyomó részben a háztartást.

Gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő az a személy,

  • aki a naptári évben hat hónapnál hosszabb ideig nem él házasságban vagy házassághoz hasonló közösségben és legalább egy gyermekért részesül a gyermekek adókedvezményében.

Jövedelemhatárok:

  • a (gyermek/ek nélküli) házastársnak legfeljebb € 2.200 jövedelme lehet évente
  • házasságban vagy házassághoz hasonló közösségben legalább egy gyermekkel a (házas)társnak legfeljebb € 6.000 jövedelme lehet évente

Figyelem!
Akkor is, ha az egyedül kereső, ill. gyermekeit egyedül nevelő kedvezményt már évközben figyelembe vette a munkáltatója, ne feledje el a munkavállalói adóbevalláskor, hogy ki kell töltenie az egyedül kereső, ill. gyermekeit egyedül nevelő tételre vonatkozó rovatokat a nyilatkozatban. Ha ezt elmulasztja, az egyedül kereső, ill. gyermekeit egyedül nevelő tételt utólag – és szándéka ellenére – meg kell adóztatnia.

Gyermektartási adókedvezmény

Összege: havonta € 29,20 az első gyermek után, € 43,80 a második és €58,41 a harmadik és minden további eltartott gyermek után.
Tartásra kötelezett az a személy, aki egy olyan gyermek számára, aki nem tartozik háztartásához – és aki után sem a tartásra kötelezettnek, sem pedig a vele egy háztartásban élő (házas-)társának nem jár családi pótlék – bizonyíthatóan fizeti a törvényes tartásdíjat. A gyermek után járó jövedelemadó kedvezménnyel ellentétben a gyermektartási adókedvezmény csak utólag hat ki a munkavállalói adóbevallásra. (Gyerektartás Ausztriában)

TÖBB GYERMEK UTÁN JÁRÓ PÓTLÉK

Összege: € 20 havonta a harmadik és minden további gyermek után.
Igényelhetik a legalább három gyermekes, családi pótlékra jogosultak. Az igénylés feltétele, hogy a család jövedelme az adóévben nem haladhatja meg az € 55. 000-t.

Gyermek után járó jövedelemadó kedvezmény

Összege: € 58,40 havonta és gyermekenként
A kedvezményt a családi pótlékkal együtt fizetik ki.

[catlist]